EAC_Alumni_LogoV roku 1999 sa študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici z vlastnej iniciatívy rozhodli založiť študentskú organizáciu, ktorá by podporovala euroatlantické a proeurópske myšlienky. Piati študenti – Mario Nicolini, Bruno Hromý, Patrik Križanský, Tomáš KozákLadislav Babčan– vytvorili priestor na realizáciu svojich nápadov a príležitosť ako rozšíriť teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

  Za 15-ročné obdobie sa v EAC vystriedalo už niekoľko desiatok mladých ľudí, ktorí  sa rozhodli, že popri štúdiu budú venovať svoj čas a energiu aj tejto jedinečnej organizácii, jej budovaniu a rozvíjaniu. Práve vďaka týmto mladým ľuďom patrí dnes Euroatlantické centrum na Slovensku medzi uznávané organizácie v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej  politiky.

  Euroatlantické centrum si v roku 2014 pripomenulo 15. výročie svojho založenia stretnutím bývalých aj súčasných členov. Práve pri tejto príležitosti vznikla myšlienka vytvoriť Alumni klub EAC, ktorý by združoval všetkých bývalých členov od roku 1999. V súčasnosti už k Alumni EAC patrí jedna generácia mladých ľudí, ktorí dodnes spomínajú na študentské roky strávené na FPVMV, ktoré sú späté s prácou v EAC a zrealizovanými projektmi.

 Hlavným zámerom Alumni, je informovať o aktivitách a projektoch, ktoré EAC realizuje. Zároveň by malo predstavovať platformu, ktorá by umožňovala udržiavanie kontaktov navzájom medzi členmi. Ďalšou našou ambíciou je aby sa stretnutia EAC členov,  či už bývalých alebo súčasných stali tradíciou.

  Pre členov Alumni EAC dávame do pozornosti súkromnú skupinu na sieti LinkedIn s názvom Alumni EAC. V prípade, že chcete vedieť viac o našich aktivitách, neváhajte nás kontaktovať.

Bývalí členovia

 • Adriána Apolenová
 • Diana Andraščíková
 • Jurij Babinec
 • Peter Ballon
 • Michal Benčík
 • Martin Bielik
 • Daniela Bukšárová
 • Ján Cingel
 • Juraj Cintula
 • Martin Čapliar
 • Kristína Červená
 • Lucia Devečková
 • Róbert Dikan
 • Sandra Dobríková
 • Michal Dobroň
 • Diana Durdíková
 • Jaroslav Ďurovčík
 • Boris Ecker
 • Ján Eliáš
 • Patrik Fordos
 • Lukáš Fúčela
 • Barbora Gáborová
 • Tomáš Gajdoš
 • Ján Gallo
 • Samuel Goda
 • Jakub Horváth
 • Martin Hrabčák
 • Lukáš Chocholáček
 • Bohdana Jakončuková
 • Paula Juričková
 • Rastislav Kačmár
 • Lukáš Kajan
 • Dominika Kaščáková
 • Ivan Kisely
 • Ivona Klementová
 • Lenka Koczová
 • Michal Kohút
 • Štefan Kolibár
 • Aleš Kollár
 • David Kollár
 • Vladimír Kollár
 • Marek Korbeľ
 • Silvia Kostúrová
 • Michal Kovács
 • Katarína Kováčová
 • Martina Kováčová
 • Tomáš Kozák
 • Michal Križan
 • Lukáš Kvietok
 • Lucia Labuzíková
 • Radovan Lacko
 • Zuzana Lorenčíková
 • Matúš Machan
 • Žofia Majdeková
 • Lucia Marcišiaková
 • Laura Meričková
 • Andrej Miklas
 • Peter Mikula
 • Tomáš Milichovský
 • Miroslav Mizera
 • Viktória Mochnáčová
 • Jaroslav Naď
 • Martin Nastišin
 • Braňo Piliar
 • Michal Plichta
 • Juraj Podolan
 • Michal Polgár
 • Michal Raškovský
 • Ján Rudinský
 • Peter Rusiňák
 • Martin Sklenár
 • Monika Skokanová
 • Ivana Slobodníková
 • Veronika Sobolová
 • Tomáš Sokol
 • Milan Solár
 • Gabriela Stupeňová
 • Dušan Svrček
 • Gabriel Szuma
 • Jana Šináková
 • Martin Šuplata
 • Milan Šuplata
 • Erika Tokárová
 • Zdeno Tarasovič
 • Marek Vallo
 • Eva Vaneková
 • Kristína Vasiľová
 • Ján Viselka
 • Róbert Vass
 • Natália Vozárová
 • Lucia Weinbergerová
 • Marek Waller
 • Daniela Zacharová
 • Soňa Zekuciová
 • David Zolcer