Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Mário NicoliniMário Nicolini

nicolini

Mário Nicolini  established and led the Euro-Atlantic Center. Mario advised two Ministers and six State Secretaries of Defence on strategic issues facing Slovakia as a NATO member, including troop deployments, defence transformation  and public information.  From 2008-2011, he served as Defence Counsellor at both NATO and the EU.  Before joining the Ministry of Defence, he worked with the consulting company McGuireWoods LLP in Washington, DC.  In his publishing work and public appearances, he focuses on foreign policy and national security issues, including transatlantic relations and security sector reform. Prior to joining the Slovak Atlantic Commission to coordinate the agenda of the GLOBSEC Bratislava Global Security Forum, he served as Executive Director of the Institute for Security and Defence Studies at the Slovak Ministry of Defence.nicoliniMário Nicolini je spoluzakladateľom a čestným prezidentom Euroatlantického centra. V jeho uverejnených prácach a verejných vystúpeniach sa zameriava na zahraničnú politiku, otázky národnej bezpečnosti, transatlantické vzťahy a reformu bezpečnostného sektora. Predtým než začal pôsobiť na ministerstve obrany, pracoval v poradenskej spoločnosti McGuireWoods LLP vo Washingtone, DC. Mário bol poradcom dvoch ministrov a šiestich štátnych tajomníkov ministerstva obrany v strategických záležitostiach, ktorým Slovenská republika čelila ako člen NATO. Zahŕňalo to nasadenie vojenských jednotiek, reformu obrany a verejnú diplomaciu. V rokoch 2008-2011 pracoval ako obranný poradca a vedúci Sekcie obrany na zastúpeniach SR pri NATO a Európskej únii. Slúžil ako výkonný riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. V súčasnosti pracuje v Slovenskej atlantickej komisii ako koordinátor agendy bezpečnostného fóra GLOBSEC v Bratislave.

„Euroatlantické centrum sme založili v roku 1999 s niekoľkými priateľmi ako mimovládnu organizáciu, ktorá od počiatku úzko spolupracovala s fakultou. Okrem relevantnej mimoškolskej činnosti vo vzťahu k štúdiu bolo práve pozývanie odborníkov z praxe hlavným prienikom záujmov medzi fakultou a nami založeným centrom. Vznikla unikátna a veľmi produktívna symbióza univerzity s mimovládnou organizáciou, ktorá funguje doteraz. EAC je dnes súčasťou slovenskej bezpečnostnej komunity, naďalej spája, vedie a inšpiruje mladú generáciu. Už roky mám privilégium byť čestným prezidentom a napomáhať jeho rozvoju.

Boli to perfektné roky v mojom živote, zažil som chvíle elitné, chvíle celkom obyčajné. Kultivovať kolektív, budovať niečo väčšie, ako som sám. Štúdium som skončil s ohromnou motiváciou a pocitom, že svet sa dá utvárať. Svojej alma mater zostanem vďačným a lojálnym absolventom. Aj vďaka podpore Euroatlantického centra mi dala väčšiu slobodu, ako som mal, keď som vstúpil do jej brán.“