YAC 2017 galéria

YAC 2017 galéria

1 week ago
Banská Bystrica Košice Bratislava

Youth against corruption 2017

1 week ago
Regionálna kancelária Euroatlantického centra v Bratislave 20.4.2017 odštartovala prvú časť svojho projektu Youth Against Corruption, ktorý realizuje vďaka finančnej podpore U.S. Embassy Bratislava USA and Slovakia . Prvá časť projektu pozostáva z troch workshopov po stredných školách v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. 1. Workshop  - Banská Bystrica V štvrtok, 20.4.2017 sme navštívili prvú strednú školu, a to Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, kde študentom problematiku korupcie priblížil Tomáš Mikuláš, vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky na Národnej kriminálnej Agentúre. Študenti do diskusie prispeli aj svojimi názormi a otázkami, pričom najaktívnejší študenti boli pozvaní zúčastniť sa záverečnej konferencie tohto projektu.  2. Workshop - Košice Dňa 28.4.2017 sme zavítali v sériií workshopov na strednú školu v Košiciach a to konkrétne na Gymnázium Park mládeže 5. Študentom tretieho ročníka problematiku korupcie opäť priblížil Tomáš Mikuláš. Študentov prednáška veľmi zaujala a kládli mnohé zaujímavé otázky, hlavne týkajúce sa ochrany oznamovateľov. Štyria najaktívnejší

Read more
oe1

Open Embassy V.- The story of the Balkans

3 weeks ago
Regionálna kancelária Euro-Atlantického centra aj v letnom semestri 2016/2017 uskutočňuje už v poradí 5. kolo úspešného projektu Open Embassy. Tento rok majú účastníci možnosť navštíviť ambasády balkánskych krajín. Chorvátske veľvyslanectvo: Dňa 6.4.2017, veľvyslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, J. E. Jakša Muljačić, privítal na pôde svojho veľvyslanectva 11 účastníkov projektu Open Embassy V., spolu s dvoma členmi Euroatlantického centra. Vyše dvojhodinové stretnutie, počas ktorého J. E. Muljačić odprezentoval históriu svojej krajiny a svoju diplomatickú kariéru, prinieslo plodnú diskusiu o spoločných slovensko-chorvátskych vzťahov, ktoré sú veľmi nadštandardné. V rámci diskusie boli študentom poskytnuté aj profesionálne a naozaj cenné rady v ich ceste stať sa profesionálnymi diplomatmi. Nechýbalo, samozrejme, ani malé občerstvenie.  Srbské veľvyslanectvo: Vo štvrtok, 20. apríla 2017, sme s účastníkmi projektu Open Embassy V. navštívili Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave. Hostiteľmi boli J. E. Sani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike, pán Miloš Šoškić, druhý tajomník veľvyslanectva, a pán Popović,

Read more
present

Summarizing the 2016 EU Council presidencies

4 weeks ago
On April 10, 2017, the Euro-Atlantic Centre organized discussion titled “Summarizing the EU Presidencies of 2016” which took place at the Faculty of Political Science and International Relations in University of Matej Bell in Banská Bystrica. Our invited guests were Mr Martijn Lambarts, Deputy Head of Mission, Embassy of the Netherlands in Slovakia and Mr Martin Kačo, Director of Department of Common and Security Policy of the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs. At the outset, introduction to the post-Lisbon CFSP was offered, as well as what is the actual role of EU Presidency in co-shaping the EU foreign policy. It was stressed that the EU project represents a unique feature, offering small and big countries equally participation at decision-making, which in the foreign policy field are taken by consensus.             The Trio Presidency dynamic (Netherlands, Slovakia and Malta) has proved the validity of this concept established in 2012

Read more
Polsko slovenske vztrahy

Súčasné slovensko-poľské vzťahy

1 month ago
Dňa 28.3.2017 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB uskutočnilo podujatie na tému “Súčasné slovensko-poľské vzťahy.” Pozvanie na diskusiu prijali pán Piotr Samerek, radca minister z Poľskej ambasády na Slovensku a pán Tomáš Strážay, výskumný pracovník zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. V rámci podujatia odprezentovali svoju aktuálnu publikáciu s rovnakým názvom. Na začiatku diskusie nám obaja rečníci stručne predstavili a priblížili spomínanú publikáciu. Pán Samerek začal metaforicky a na úvod spomenul knihu z roku 2008 od známej političky, diplomatky a herečky Magdy Vášaryovej, ktorá pôsobila ako veľvyslankyňa v Poľsku. Kniha niesla názov “Polnočný sused”. Prečo práve Polnočný, a nie severný? Północ znamená v poľštine sever. O “polnoci”, (tzv. o dvanástej), na severe, sa Poľsko objavuje. Za uplynulých takmer 10 rokov sa udialo veľa vecí a naši rečníci prišli s ideou zhrnúť informácie a vytvoriť exemplár, prvý svojho druhu, ktorý bude zahŕňať rozličné oblasti slovensko-poľských vzťahov od roku 1993. Na prvý pohľad sa

Read more
ukrajina

Konflikt na Ukrajine – koniec v nedohľadne?

1 month ago
V pondelok 27. marca 2017, sa v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB uskutočnila interaktívna prednáška na tému „Konflikt na Ukrajine – koniec v nedohľadne?“. V úlohe rečníka vystúpil pán Juraj Beskid, PhD. Juraj Beskid pôsobí na ministerstve obrany od roku 2014 ako bezpečnostný analytik v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií, kde sa venuje zahraničnej a bezpečnostnej politike Ukrajiny a Ruska, reforme bezpečnostného sektora a ozbrojených síl. V úvode nás prednášajúci v skratke oboznámil s príčinami vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny a objasnil nám základné problémy, ktorým v čase vzniku vojenského konfliktu  Ukrajina čelila. Základným problémom bolo neskoré reagovanie vlády a silových zložiek na vzniknutú situáciu.  K prehĺbeniu konfliktu prispela nízka úroveň lojality  velenia a príslušníkov silových zložiek, ktorí sa pridali na stranu proruských separatistov. Medzi ďalšie problémy, najmä v na začiatku,  patrili časté zmeny na vedúcich funkciách  na ministerstve obrany, generálnom štábe Ozbrojených síl Ukrajiny ako aj v rezorte ministerstva vnútra. K slabej efektivite vedenia protiteroristickej operácie vyhlásenej Ukrajinou bola slabá vzájomná koordinácia  postupov ukrajinských silových

Read more
plagat
2 months ago
Aký je novodobý „svetu otvorený“ Irán bez sankcii? Čo znamená uvoľnenie sankcii pre krajiny Západnej Európy? Akým problémom Irán dnes stále čelí? Kam smeruje jeho vzťah so Saudskou Arábiou? A predstavuje stále bezpečnostnú hrozbu pre západný svet? Týmto a mnohým ďalším otázkam sme sa venovali 16.3. 2016, počas ďalšieho z rady diskusných klubov, tentokrát na tému „Otvorený Irán“ a naším hosťom bol bývalý veľvyslanec SR pre Irán, pán Judr. Ján Bóry z MZV a EZ. Diskusia sa týkala sankcií voči Iránu, či už vo finančnom sektore, leteckom priemysle ale aj obmedzenia ťažby ropy, ktoré však túto spoločnosť zjednotili, umožnili rozvoj iných odvetví a znížili závislosť štátneho rozpočtu od ropy. Jednou z ďalších oblastí, ktoré účastníkov zaujímali bola aj kultúra, ktorá je však aj napriek prevládajúcemu islamskému náboženstvu bližšia k tej našej než arabskej. Pán Bóry nám zo svojho pôsobenia v Iráne prezradil nie len ako sa náboženské pravidlá v skutočnosti

Read more
dk eu

Diskusný klub – Povie EÚ „áno” reformám?

2 months ago
V poradí tretí a zároveň posledný diskusný klub zimného semestra „ Povie EÚ „áno“ reformám? “ sa konal v stredu, 14.12.2016, kde ako hosť prijal pozvanie Vladimír Bilčík, SPFA. Diskusia sa niesla v atmosfére nedávnych udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili Európsku úniu. Nezhody, problémy, utečenecká kríza, bezpečnosť a obrana, postoj Turecka i opätovné zjednotenie Európskej únie. To všetko sú aktuálne témy a otázky, ktoré nás zaujímajú. Počas diskusie sme sa venovali každému z vyššie uvedených bodov. Čo sa týka Európskej únie, momentálnych nezhôd a problémov, ktoré v nej prevládajú, nikdy neexistuje ideálne riešenie ktoré by uspokojilo všetky strany, nakoľko EÚ nie je úplne jednotná názorovo ani v oblasti navrhovaných riešení. Súvisí to aj s historickými súvislosťami a politickými zriadeniami. Zároveň nie je vopred nalinajkované, čo sa bude a má diať. Nie je to však ani tak veľmi o hľadaní ideálnych riešení, ako o prispôsobení sa momentálnej situácií. Potrebná je dohoda, ktorá

Read more
16681607_10154783514236187_6474772936672024172_n

Defense Cooperation of the V4 and beyond

2 months ago
    On the 1st March 2017, the Euro-Atlantic Center organized a lecture titled “Defense Cooperation of the V4 and beyond”, which took place at the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University in Banská Bystrica. The lecture was part of the project Young Leaders´ Forum: Beyond Polish and ahead of Hungarian V4 Presidency organised by Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture and supported by the International Visegrad Fund. The invitation to the event was accepted by Juraj Krúpa, Security and Defense Program Director at Slovak Security Policy Institute. Juraj Krúpa worked at the Ministry of Defence of the Slovak Republic where he gained experience with defence policy, crisis management as well as with bilateral and multilateral relations. His speech focused on three parts – achievement and successes, disappointments and  opportunities for future cooperation. In the beginning, Mr Krúpa briefly spoke about the history of 

Read more
17091417_10211240824209529_1294174074_o

Digital Visegrad and E-commerce – Trends and Perspective

2 months ago
    On march 6th 2017, the Euro-Atlantic Center organized a discussion named „Digital Visegrad and E-commerce- trends and perspective“, which took place at the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University in Banská Bystrica. This event was part of the international project Young Leaders Forum: Beyond Polish and Ahead of Hungarian V4 Presidency and supported by the International Visegrad Fund. Two invited guests were: Ms Beata Jaczewska, an Executive director of the International Visegrad Fund and Mr. Piotr Samerek, Minister Counsellor at the Embassy of Poland to the Slovak Republic.     At first, Mr. Samerek presented the statement of Polish presidency of the V4 on digital Visegrad and e-commerce trends. Mr. Samerek told us, that the issue of digital Visegrad and digital Europe is a little bit overshadowed by political topics. The issue of digitalisation is put on a high level by Polish presidency of

Read more