VYFlogobeznapisubezmapy

Visegrad Youth Forum je unikátny projekt s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie, ale najmä zvýšiť u mladých ľudí záujem o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny.

sbf2016_081

Hlavnou ambíciou  Slovenského Bezpečnostného Fóra je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO.

Vplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku

Projekt Aktuálne otázky predstavuje platformu, ktorá už niekoľko rokov  úspešne prináša  na pôdu fakulty nielen prednášky a diskusie s poprednými predstaviteľmi slovenskej politickej a odbornej scény, predstaviteľmi mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií, ale aj so zahraničnými politikmi a diplomatmi.

TiN logo - low r, rgb

Speaking Tours : This is NATO 2014 bol unikátny projekt organizovaný pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou bolo prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach.

logoSTmale

Speaking Tours : SK PRES 2016 bol projekt organizovaný na vysokých a stredných školách po celej Slovenskej republike. Slovenská republika prevezala v roku 2016 po Holandsku predsednícku úlohu v Rade Európskej Únie. Prostredníctvom 12-tich podujatí sme chceli vzbudiť u študentov záujem o témy týkajúce sa EÚ, ako aj výzvy a úlohy z toho vyplývajúce.

AL15_logofull

Aliante je medzinárodný projekt, ktorého hlavným cieľom je vyvolať dlhodobý záujem stredoškolskej mládeže o otázky zahraničnej politiky, medzinárodných vzťahov, bezpečnostnej a obrannej politiky, ale predovšetkým o NATO a myšlienky transatlantickej spolupráce.

12821470_10153837058486187_5251793314253653980_n

Projekt “Vzdelanie je budúcnosť!” je určený pre žiakov 6. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia mládeže o Európskej únii a jej fungovaní. V rámci projektu bude oslovených päť vybraných základných škôl mesta.

logoSTmale

Primárnym cieľom projektu Speaking Tours: Security challenges je prezentovať žiakom globálne bezpečnostné výzvy, týkajúce sa hlavne NATO, EÚ a Slovenskej republiky. Rovnako je našou snahou vytvorenie priestoru študentom na to, aby prejavili názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú základných otázok našej štátnej bezpečnosti.

IMG_6709

Simulácie predstavujú pre našich študentov jedinečnú príležitosť ako v praxi uplatniť svoje nadobudnuté poznatky a otestovať svoje negociačné schopnosti zaujímavou cestou.