DSC_8040

Open Embassy je jedinečný projekt, ktorého hlavným zámerom je spájať teoretické znalosti študentov získané štúdiom na vysokých školách a univerzitách s praktickými skúsenosťami zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave.

15585063_1820110301571183_7271354851576032087_o

Diskusné kluby sú pravidelnou aktivitou, ktorej snahou je reflektovať a poukazovať na aktuálne témy medzinárodných vzťahov a za účasti odborníkov z praxe a podporovať tak neformálne vzdelávanie študentov.

DSC_0026

Zámerom konferencie Danube Bridges je spájať študentov z brehov Dunaja – Slovenska, Maďarska a Rakúska, nakoľko tieto štáty sú prirodzenými obchodnými partnermi. Táto skutočnosť vyplýva nielen zo vzájomnej tisícročnej historickej previazanosti, spoločného členstva v euroatlantických štruktúrach a medzinárodných inštitúciách, ale aj zo vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach.