Alumni

EAC_Alumni_LogoV roku 1999 sa študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici z vlastnej iniciatívy rozhodli založiť študentskú organizáciu, ktorá by podporovala euroatlantické a proeurópske myšlienky. Piati študenti – Mario Nicolini, Bruno Hromý, Patrik Križanský, Tomáš KozákLadislav Babčan– vytvorili priestor na realizáciu svojich nápadov a príležitosť ako rozšíriť teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

  Za 15-ročné obdobie sa v EAC vystriedalo už niekoľko desiatok mladých ľudí, ktorí  sa rozhodli, že popri štúdiu budú venovať svoj čas a energiu aj tejto jedinečnej organizácii, jej budovaniu a rozvíjaniu. Práve vďaka týmto mladým ľuďom patrí dnes Euroatlantické centrum na Slovensku medzi uznávané organizácie v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej  politiky.

  Euroatlantické centrum si v roku 2014 pripomenulo 15. výročie svojho založenia stretnutím bývalých aj súčasných členov. Práve pri tejto príležitosti vznikla myšlienka vytvoriť Alumni klub EAC, ktorý by združoval všetkých bývalých členov od roku 1999. V súčasnosti už k Alumni EAC patrí jedna generácia mladých ľudí, ktorí dodnes spomínajú na študentské roky strávené na FPVMV, ktoré sú späté s prácou v EAC a zrealizovanými projektmi.

 Hlavným zámerom Alumni, je informovať o aktivitách a projektoch, ktoré EAC realizuje. Zároveň by malo predstavovať platformu, ktorá by umožňovala udržiavanie kontaktov navzájom medzi členmi. Ďalšou našou ambíciou je aby sa stretnutia EAC členov,  či už bývalých alebo súčasných stali tradíciou.

  Pre členov Alumni EAC dávame do pozornosti súkromnú skupinu na sieti LinkedIn s názvom Alumni EAC. V prípade, že chcete vedieť viac o našich aktivitách, neváhajte nás kontaktovať.