Priority Európskej komisie

V úlohe rečníka vystúpil pán Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD

Dňa 28.2.2018 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila interaktívna prednáška na tému „Priority Európskej komisie – Veda a rozhodovanie EÚ“. Naše pozvanie prijal pán Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V minulosti pôsobil, napríklad, aj v českej vláde ako minister životného prostredia. Na úvod prednášky definoval základné úlohy a právomoci bruselských úradníkov, neskôr ozrejmil pár vlastných skúseností, ktoré zažil počas svojich 13 rokov pôsobenia v Bruseli. Poukázal na to, že práve veda je mnohokrát hlavným aktérom pri rozhodovaní. Táto skutočnosť zohrala dôležitú úlohu v otázke bezpečnosti potravín v EÚ.

…Najkratšia doba za akú sa dostanú vedecké zistenia do povedomia politikov je približne 20 rokov…

Pán Miko viedol tím, ktorý sa zaoberal spomínanou problematikou a vyjadril sa, že politické rozhodnutia často záviseli najmä od konkrétnych analýz odborníkov. Plány Európskej komisie, podľa pána Junckera, sú postavené na tom, aby bola EÚ viac politická pri rozhodnutiach a predávala to, čo ľudia skutočne požadujú. To by malo naštartovať a zefektívniť konkurencieschopnosť Európy v obchode. Ambíciou Európskej komisie je využívať vedu v strategických rozhodnutiach v otázke jednotného digitálneho trhu a klimatických zmien. Európska komisia je dôležitým globálnym aktérom v oblasti rozvojovej pomoci. V nasledujúcej časti prednášky pán Miko študentom objasnil 5 možných scenárov budúcnosti EÚ, ktoré predstavil Jean-Claude Juncker v známej Bielej knihe. Pri jednotlivých príkladoch zároveň objasnil postoj Slovenska k daným témam budúceho smerovania Európskej únie. V časti o legislatívnom procese EÚ vysvetlil „princíp predbežnej opatrnosti“. Zdôraznil dôležitosť inštitúcie COREPER, ktorá pomáha členským štátom pri príprave legislatívy a s ich následnou implementáciou vo vnútri štátu. Čo sa týka prepojenia politiky a vedy, vyslovil poľutovanie, že najkratšia doba za akú sa dostanú vedecké zistenia do povedomia politikov je približne 20 rokov. Dĺžka tohto obdobia výrazne spomaľuje efektívnosť a modernizáciu zákonov.

V závere prezentácie pán Miko opísal známe kauzy o záhradníckych semenách či veterinárnych predpisov, ktoré vyvolali vo verejnosti rozhorčenie, najmä po prehnaných kampaniach odporcov EÚ na sociálnych sieťach. Po prezentácii nasledovali otázky zúčastnených študentov, na ktoré pán Miko odpovedal poznatkami z praxe. Ďakujeme pánovi Mikovi za hodnotnú prednášku, ktorá študentom ozrejmila praktické fungovanie EÚ a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.