2% z dane

Vážení priatelia,

vďaka Vašej priazni a pomoci je Euroatlantické centrum schopné aj práve prostredníctvom poukázania 2% z dane realizovať mnohé aktivity a projekty. Vašu podporu si nesmierne vážime a dovoľte nám o ňu požiadať aj v roku 2022. Euroatlantické centrum v roku 2021 aj napriek nepriaznivej situácii a aj vďaka Vám zrealizovalo mnohé úspešné projekty – Slovenské bezpečnostné fórum 2021, Visegrad Youth Forum 2021, Speaking Tours & Daj NATO! 2021, Simulácie mierových rokovaní, Aktuálne otázky či Diskusné kluby. Finančné prostriedky znovu použijeme na organizáciu ďalších ročníkov týchto, ako aj nových projektov. 2% z dane predstavujú časť dane, ktorú poskytuje daňový úrad, teda neznamenajú pre Vás žiaden výdavok navyše. Výška príspevku, ako aj meno darcu, ostávajú tajné.

Prosím, oboznámte s možnosťou darovať 2% z dane Euroatlantickému centru aj Vašich známych.

Identifikačné údaje o občianskom združení je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma/živnostník, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, prípadne je ich nutné poskytnúť Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:

Názov organizácie: Euroatlantické centrum

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Kuzmányho 4031/3, 97401 Banská Bystrica

IČO: 35998067

Prosím, informujte o možnosti venovať 2% z dane Euroatlantickému centru aj Vašich kolegov a známych. Ďakujeme

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane Euroatlantickému centru:

Potvrdenie o poukázaní 2%

Vyhlásenie o poukázaní 2%