Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Energetická bezpečnosť EÚ v kontexte vojny na Ukrajine

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila prednáška na tému: Energetická bezpečnosť EÚ v kontexte vojny na Ukrajine. V úlohe rečníka sa nám predstavil Andrej Nosko, PhD, ktorý je riaditeľom pre Európu v organizácií PILnet a v minulosti pracoval aj pre Európsku komisiu v oblasti presadzovania práva a vnútornej bezpečnosti.

Diskusiu otvoril moderátor, Dávid Dostál, ktorý stručne predstavil hosťa a uviedol poslucháčov do problematiky. Následne slovo predal hosťovi, ktorý stručne predstavil osnovu prednášky.  

V prednáške bolo priblížené čo vlastne energetická bezpečnosť je, ako ju môžeme kategorizovať a definovať. Následne bolo poukázané že v energetika sa pracuje s veľkým množstvom dát a pri práci s tak veľkým množstvom dát je veľmi dôležité dávať pozor na jednotky, v ktorých sú jednotlivé prvky merané. Dáta nám dávajú všeobecnú predstavu o spotrebe palív, ale treba v týchto dátach vedieť čítať. Musíme vedieť z dát vedieť vyčítať, kto a koľko energie spotrebuje, odstavenie továrni od energie nepredstavuje priame ohrozenie života, ale napríklad odstavenie nemocníc už môže. 

V ďalšej časti prednášky boli prezentované grafy, v ktorých bolo ozrejmené aké druhy palív prevažujú v Európskej Únii a na Slovensku. Ďalej sme sa pozreli na obchod medzi Slovenskom a Ruskom, a závislosti Slovenska na Ruských palivách. Tiež nám bolo bližšie priblížené aký typ paliva používajú jadrové elektrárne a to že do týchto elektrárni ide špecifický typ paliva, ktorí zas Slovensko získava od Ruska a nie je tak jednoduché ho získať z iných krajín lebo používajú iný typ paliva. Taktiež bolo poznamenané že palivo pre jadrové elektrárne má oproti iným druhom značné výhody, je ľahšie prepraviteľné a dá sa relatívne jednoducho skladovať aj vo väčších množstvách.

Posledná časť prednášky bola venovaná otázkam poslucháčov, ktoré podnietili zmysluplnú a plodnú diskusiu. 

Euroatlantické centrum ďakuje pánovi Noskovi za prijatie pozvania na tak dôležitú a aktuálnu tému a ďakuje aj všetkým účastníkom za podnetnú a zaujímavú debatu.