História

Euroatlantické centrum (EAC) začalo ako skromná myšlienka — vyhradiť v študovni priestor na literatúru venovanú problematike NATO a bezpečnosti. Na pozadí míľnikov integračných snáh Slovenskej republiky malo byť cieľom zvyšovanie povedomia o euroatlantických štruktúrach.

Po výzve k vyšším ambíciám od Chrisa Donnellyho, vtedajšieho generálneho tajomníka NATO, vznikla myšlienka založiť mimovládnu organizáciu. Zakladajúci členovia – Ladislav Babčan, Bruno Hromý, Tomáš Kozák, Patrik Križanský a Mário Nicolini – dokázali s pomocou viacerých ambasád členských štátov NATO zmodernizovať a zariadiť objekt na nádvorí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, familiárne nazývaný „domček“.

… V rámci našich aktivít spájame teóriu s praxou, a tým sa snažíme obohatiť poznatky študentov o praktické skúsenosti…

EAC je už viac ako 18 rokov súčasťou slovenskej bezpečnostnej komunity a naďalej spája, vedie a inšpiruje mladú generáciu. Aktivity EAC sú zamerané najmä – ale nielen – na mladú generáciu. Väčšina projektov sa sústreďuje na Slovenskú republiku, EAC však má aj zahraničný dosah, hlavne v rámci Vyšehradského regiónu.  Naše projekty realizujeme na základných, stredných a vysokých školách. Sme jedným z organizátorov druhej najväčšej bezpečnostnej konferencie na Slovensku. V rámci našich aktivít spájame teóriu s praxou, a tým sa snažíme obohatiť poznatky študentov o praktické skúsenosti. Okrem toho spolupracujeme na viacerých projektoch aj s organizáciami a inštitúciami po celom Slovensku.

EAC tak zrealizovalo s podporou domácich a zahraničných partnerov desiatky projektov zameraných na verejnú diplomaciu, výskum a vzdelávanie. Bolo súčasťou vlny občianskych aktivít pred vstupom a po vstupe do NATO a EÚ.

Zloženie tímu EAC sa neustále mení, vždy však ide o mladých profesionálov s rešpektom pre úspechy minulosti, zmyslom pre detail prítomnosti, ako aj víziou pre Slovensko a jeho spojencov v budúcnosti. Je tak isté, že EAC bude v nastolenom trende pokračovať.

Ďakujeme našim priaznivcom, partnerom a podporovateľom.