2.ročník

V roku 2018 sa uskutočnil v poradí druhý ročník projektu Vzdelanie je budúcnosť. Rovnako ako počas prvého ročníka aj teraz bolo cieľom zvýšenie povedomia žiakov základných škôl Banskej Bystrice o Európskej únii a vlastnom meste. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.

Interaktívna hodina

Do druhého ročníka projektu sa tentokrát zapojilo až šesť základných škôl mesta Banská Bystrica – ZŠ Narnia, ZŠ Moskovská, ZŠ Štefana Moysesa, ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, ZŠ Ďumbierska a ZŠ Jána Bakossa. V úvode hodiny členovia Euroatlantického centra prostredníctvom prezentácie priblížili žiakom informácie o Európskej únii, jej vzniku, inštitúciách a hlavných ideách. Rečníci sa snažili priamou interakciou so žiakmi o ich aktívne zapojenie do diskusie.

Test

V závere hodiny dostali žiaci za úlohu vypracovať kontrolný test, cieľom ktorého bolo získať priamu spätnú väzbu o efektivite prezentácie. Všetci zúčastnení obdržali certifikát o účasti na projekte a piati najlepší zároveň získali možnosť zúčastniť sa finálového orientačného behu a zabojovať o hlavnú cenu – odbornú exkurziu v Bratislave.

Finále

Zo školských lavíc do ulíc bolo motto finále 2.ročníka projektu Vzdelanie je budúcnosť, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. apríla 2018 pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v jeho historickom centre. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica. Po úvodnom privítaní prezidentky Euroatlantického centra Lucie Kaščákovej a viceprimátora mesta Banská Bystrica Martina Turčana si žiaci vypočuli organizačné pokyny a následne si šesť tímov, pozostávajúcich z piatich žiakov, vyžrebovalo svojich koordinátorov, ktorí ich sprevádzali celým orientačným behom. Súčasne si vyžrebovali aj úvodné stanovište, z ktorého začali súťaž. Oproti 1. ročníku pozostával orientačný beh až zo šiestich zastávok v partnerských inštitúciách, ktorými boli Múzeum SNP, Dom Matice slovenskej, Štátna vedecká knižnica, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Thurzov dom, ako súčasť Stredoslovenského múzea a Radnica mesta Banská Bystrica. Úlohou každého tímu bolo v čo najrýchlejšom čase prejsť trasu medzi uvedenými stanovišťami, a zároveň po krátkom výklade týkajúcom sa danej inštitúcie, vyriešiť pripravený hlavolam. Víťazný tím mal tak preukázať nie len rýchlosť, ale aj šikovnosť pri riešení vedomostných úloh. Na základe sčítania bodov za rýchlosť a za vedomostné úlohy sa víťazom finále stali žiaci ZŠ Ďumbierska, ktorí okrem peknej vecnej ceny získali aj výlet do Bratislavy, spojený s exkurziou v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a v Národnej rade SR v sprievode jej poslanca Martina Klusa. Tlačovú správu nájdete tu. Podujatie taktiež upútalo pozornosť viacerých médií : ZONESMY BystricaRTVSBystricoviny

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich vyučujúcim, partnerským inštitúciám, ktoré nám pomohli zabezpečiť finále projektu.