Newsletter

Zaujímate sa o aktuálne dianie vo svete ? Chcete byť informovaný o aktuálnej ponuke stáží alebo o našich aktivitách? Prihláste sa na odber nášho newslettera, ktorý Vám každý týždeň ponúkne výber najdôležitejších a najzaujímavejších udalostí z oblasti medzinárodných vzťahov.

Prihláste sa na odber nášho Newslettera!

* povinné
Kliknutím na „odber“ dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) organizácii Euroatlantické centrum, so sídlom Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica (ďalej iba EAC) v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa za účelom marketingových aktivít EAC na dobu neurčitú. Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Kliknutím na „odber“ dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.