Diskusie

EAC tradične organizuje a spolupracuje na organizácii viacerých typov diskusií, ktoré sa zameriavajú na aktuálne témy z oblasti medzinárodných vzťahov. Diskusie sa konajú prevažne na našich domovských fakultách, Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislave. Pre študentov vytvárajú priestor vypočuť si názory odborníkov z praxe a vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré sa častokrát priamo dotýkajú Slovenskej republiky.
Diskusné Kluby
Café Európa
Aktuálne otázky
Speak UP!