Slovenské bezpečnostné fórum 2018

V poradí už 12. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF), ktorý organizovalo Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO, sa uskutočnil v pondelok, 1. októbra 2018.

SBF 2018 ponúklo platformu pre diskusiu o aktuálnych témach týkajúcich sa bezpečnostnej politiky SR spektru odborníkov a zástupcom štátnej sféry. Témami podujatia boli štvrťstoročie slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, nadchádzajúce predsedníctvo SR v OBSE a problematika strategickej komunikácie.

Slovenské bezpečnostné fórum 2018 otvoril úvodným prejavom štátny tajomník MZVaEZ SR František Ružička. Apeloval na potrebu silnej, multilaterálnej kooperácie pri riešení bezpečnostných výziev. Zdôraznil, že čeliť spomínaným výzvam možno iba prostredníctvom aktívneho prístupu k ich riešeniu. „Slovenská republika nie je iba konzumentom bezpečnosti, ale aktívne sa podieľa na jej zlepšovaní,“ ďalej dodal, že práve členstvá v Európskej únii a NATO sú piliermi bezpečnosti SR.

 

Prvá panelová diskusia SBF 2018 nadviazala na úvodný prejav štátneho tajomníka, nakoľko práve vstup a členstvo ako v EÚ, tak aj v NATO sú významnými úspechmi, ktoré sa SR podarili počas 25 rokov samostatnosti. Pri hodnotení štvrťstoročia slovenskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky sa hostia diskusie zhodli, že aj napriek úvodnej stagnácii sa Slovenská republika dokázala etablovať ako aktívny člen euroatlantickej komunity a regionálnych integračných zoskupení.

 

„Zdieľame to, čo zdieľame a podporujeme sa tam, kde sa máme podporovať,“ povedal počas diskusie stály predstaviteľ SR pri NATO Radovan Javorčík, pričom zároveň zdôraznil potrebu zdieľania zodpovednosti medzinárodnej komunity pri súčasných bezpečnostných výzvach.

Program SBF 2018 pokračoval komentárom Karly Wursterovej, generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR, k nadchádzajúcemu predsedníctvu SR v OBSE. „Slovensko je krajina, ktorá je silná, ktorá dokázala na medzinárodnej politickej scéne, že sme relevantným hráčom a chceme to dokázať aj počas predsedníctva v OBSE,“ povedala.

 

,,Chceme mať realistické predsedníctvo, nechceme mať prehnané očakávania, ale chceme riešiť témy, ktoré rezonujú a vyžadujú pozornosť.“ Predsedníctvo v OBSE je síce výzvou, avšak aj obrovskou príležitosťou, hoci je organizácia laickou verejnosťou častokrát prehliadaná alebo nepochopená. „OBSE nemá iba recept na riešenie konfliktov, ale predovšetkým aj na ich prevenciu,“ vyzdvihol dôležitosť organizácie počas druhej panelovej diskusie SBF 2018 stály predstaviteľ SR pri OBSE Radomír Boháč.

 

Záverečná panelová diskusia 12. ročníka SBF bola venovaná úlohe strategickej komunikácie, pričom hostia diskusie sa zhodli, že situácia ohľadom strategickej komunikácie nie je až taká zlá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Stále sa síce môže zhoršiť, avšak medziročné trendy sú pozitívne. Je však dôležité aj naďalej pracovať v otázkach strategickej komunikácie systematickejšie a vyhýbať sa ad hoc riešeniam. „Je dôležité, kto sa strategickej komunikácie chytí. Záleží na tom, kde je v jednotlivých krajinách hybná sila, aby sa to dostalo do systematickejšej fázy,“ skonštatoval zástupca riaditeľky Sekcie verejnej diplomacie NATO Petr Luňák.