Slovenské bezpečnostné fórum 2017

V pondelok, 2. októbra 2017 sa uskutočnil 11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra v hlavnom meste Slovenskej republiky, Bratislave, pod záštitou ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

Podujatie slávnostne otvorili štátny tajomník MZVaEZ Lukáš Parízek, generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, pre ktorého to bola prvá pracovná návšteva Slovenska vo funkcii, generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová a prezidentka EAC Martina Šinková. Vážnou hrozbou podľa štátneho tajomníka Parízka je hybridná vojna a narastajúci vplyv informácií. Vyzdvihol potrebu spolupráce medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou bez vytvárania zbytočných duplikácií. Definoval oblasti spolupráce a to najmä na úrovni kybernetickej bezpečnosti, ochrany hraníc a boja proti hybridným vplyvom.

Definoval oblasti spolupráce a to najmä na úrovni kybernetickej bezpečnosti, ochrany hraníc a boja proti hybridným vplyvom. Generálny tajomník hovoril o potrebe multilaterálnej spolupráce. „Dnes musíme znova diskutovať o základných princípoch medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú v posledných rokoch porušované“ konštatoval a dodal, že existuje nebezpečenstvo vážnych incidentov, ak sa nepokúsime znížiť napätie. Práve posilňovanie stability je podľa generálneho tajomníka hlavnou úlohou OBSE. Slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je naplánované na rok 2019.

…O vlastné postrehy sa mohli podeliť aj s expertmi z politicko-bezpečnostnej sféry…

Program SBF 2017 pokračoval diskusiou odborníkov na tému bezpečnosti Slovenska v európskom kontexte, kde poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala reagoval na otázku suverenity štátov v Európskej únii: „Je to vec výkladu. Európska únia nie je priestorom, kde Slovensko stráca suverenitu, práve naopak získava alebo rozširuje svoju suverenitu. Vďaka  EÚ máme možnosť ovplyvňovať osudy iných krajín, mnohokrát väčších.“ Diskusia sa za účasti predstaviteľov štátneho sektora, akademickej a mimovládnej sféry venovala aj pripravovanej bezpečnostnej a obrannej stratégii a prepojeniu bezpečnosti a vzdelávania na Slovensku.

Počas predchádzajúcich ročníkov projektu sa ako formát interaktívnej diskusie osvedčili okrúhle stoly. Priama diskusia za okrúhlym stolom umožnila zúčastneným zdieľať svoje názory na problematiku prepojenia vzdelávania a bezpečnosti. O vlastné postrehy sa mohli podeliť aj s expertmi z politicko-bezpečnostnej sféry. Dôraz bol kladený na mladých lídrov, s cieľom priniesť do problematiky nimi vopred vypracované odporúčania a návrhy na riešenie otázok spojených s vplyvom vonkajších činiteľov na mladú generáciu, ktorá tvorí základ budúcej politickej scény.

 Podujatie finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany SR a NATO – Sekcia verejnej diplomacie. Inštitucionálnu podporu vyjadrili Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Partnerom podujatia bol hotel Holiday Inn.