Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

THE STORY OF BALKANS

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Piate kolo Open Embassy sme odštartovali 6.4.2017, veľvyslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, J. E. Jakša Muljačić, privítal na pôde svojho veľvyslanectva 11 účastníkov projektu, spolu s dvoma členmi Euroatlantického centra. Vyše dvojhodinové stretnutie, počas ktorého J. E. Muljačić odprezentoval históriu svojej krajiny a svoju diplomatickú kariéru, prinieslo plodnú diskusiu o spoločných slovensko-chorvátskych vzťahov, ktoré sú veľmi nadštandardné. V rámci diskusie boli študentom poskytnuté aj profesionálne a naozaj cenné rady v ich ceste stať sa profesionálnymi diplomatmi. Nechýbalo, samozrejme, ani malé občerstvenie.

Za toto srdečné stretnutie patrí J. E. Muljačićovi a zamestnancom Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike naše úprimné poďakovanie.

Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Vo štvrtok, 20. apríla 2017, boli účastníci projektu Open Embassy V. poctení návštevou Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave. Hostiteľmi boli J. E. Sani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike, pán Miloš Šoškić, druhý tajomník veľvyslanectva, a pán Popović, tlmočník veľvyslanectva. J. E. Dermaku počas svojho preslovu predstavil priateľské vzťahy medzi národmi Srbov a Slovákov, priblížil život slovenskej menšiny v Srbsku a srbskej menšiny na Slovensku, rovnako ako aj bežný život a prácu na veľvyslanectve a priority zahraničnej politiky Srbska. Nasledovala plodná diskusia, počas ktorej sa študenti pýtali na ďalšie detaily života srbskej menšiny na Slovensku, situáciu prístupových rokovaní Srbskej republiky do Európskej únie a bola otvorená aj sporná otázka týkajúca sa Kosova.

Personálu Srbského veľvyslanectva patrí naše úprimné poďakovanie za umožnenie tejto návštevy a veríme v ďalšiu plodnú spoluprácu v budúcnosti. 

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Projekt úspešne pokračoval vo štvrtok 27. apríla 2017, kedy sme navštívili veľvyslanectvo v súčasnosti najmladšej veľvyslankyne Bulharskej republiky ktorá svoj úrad prebrala iba v decembri 2016. J. E. Yordanka Chobanova nás spolu s konzulom pánom Stefanom Stoykovom a ostatnými zamestnancami privítali na pôde svojho veľvyslanectva. Vo veľmi priateľskej a uvoľnenej atmosfére sa diskutovalo o prioritách veľvyslanectva, zahŕňajúc podporu turizmu a študentských mobilít medzi Slovenskom a Bulharskom, rovnako ako aj o kultúre, jazykoch a ambíciách mladých študentov do budúcnosti.

Za veľmi srdečné prijatie patrí veľvyslanectvu a J. E. Chobanovej naše veľké благодаря!

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

V stredu, 10. mája 2017, sme úspešne zakončili piate kolo nášho projektu návštevou Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave, kde nás prijali pán ekonomický radca Miha Rössler a pán Miha Kragejl. V príjemnej nálade nám predniesli ekonomickú históriu Slovinskej republiky a diskutovali sme o ekonomickom vývoji, ako aj o bilaterálnych vzťahoch našich dvoch krajín a nedávnom politickom dianí. Radi by sme opätovne vyjadrili svoju vďaku zamestnancom za srdečné prijatie na pôde ich veľvyslanectva.

Hvala vam!