1. ročník

V roku 2016 sa  uskutočnil prvý ročník projektu Vzdelanie je budúcnosť, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov základných škôl o Európskej únii. Projekt bol podporený dotáciou Mesta Banská Bystrica.

Interaktívna hodina

Do pilotného ročníka projektu sa zapojili štyri základné školy – ZŠ Narnia, ZŠ Moskovská (dve triedy), ZŠ J. G. Tajovského a ZŠ u Filipa . Rečníci formou prezentácie priblížili žiakom základné informácie o Európskej únii, pričom sa snažili o priamu interakciu so žiakmi vo forme kontrolných otázok.

Test

V závere hodiny dostali žiaci za úlohu vypracovať kontrolný test, cieľom ktorého bolo získať priamu spätnú väzbu o efektivite prezentácie. Všetci zúčastnení obdržali certifikát o účasti na projekte a piati najlepší zároveň získali možnosť zúčastniť sa finálového orientačného behu a zabojovať o hlavnú cenu – odbornú exkurziu v Bratislave.

Finále

Finále projektu sa uskutočnilo vo štvrtok, 21. Apríla 2016.Po úvodnom privítaní a organizačných pokynoch si každý tím, pozostávajúci z piatich žiakov, vyžreboval úvodné stanovište, z ktorého súťaž začínal. Orientačný beh pozostával zo zastávok v piatich partnerských inštitúciách projektu, ktorými boli Radnica, Múzeum SNP, Matejov Dom, Štátna vedecká knižnica, Bethlenov dom. Úlohou každého tímu bolo v čo najrýchlejšom čase prejsť trasu medzi jednotlivými bodmi a získať čo najviac bodov. V každom stanovišti bol pre žiakov pripravený krátky výklad, týkajúci sa danej historickej pamiatky alebo histórie mesta Banská Bystrica. Na tento výklad v každom stanovišti nadväzovala vedomostná úloha, ktorou bolo napríklad hľadanie informácii, či vyriešenie tajničky. Víťazný tím teda musel byť nielen najrýchlejší, ale musel sa sústrediť aj na výklad a plnenie vedomostných úloh.

Na základe sčítania bodov za rýchlosť a za vedomostné úlohy bol určený víťazný tím, ktorý získal výlet do Bratislavy spojený s exkurziou na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a v Národnej rade SR.

Výlet víťazov

 

Odmenou pre víťazov projektu „Vzdelanie je budúcnosť!“ bol poznávací výlet do Bratislavy, spojený s návštevou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaci si tak opätovne mohli overiť svoje poznatky o Európskej únii a zároveň sa dozvedeli o aktivitách Zastúpenia EK na Slovensku, odkiaľ si odniesli aj symbolický darček. V budove NR SR prebehlo stretnutie s poslancom M. Klusom, ktorý predstavil svoje pôsobenie a aktivity vo Výbore pre európske záležitosti. Prehliadka pokračovala návštevou samotného parlamentu, kde bolo žiakom vysvetlené fungovanie parlamentu a zároveň mali možnosť prehliadnuť si priestory rokovacej sály.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich vyučujúcim, partnerským inštitúciám, ktoré nám pomohli zabezpečiť finále projektu, Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a poslancovi Martinovi Klusovi za čas a ochotu predstaviť žiakom svoje pôsobenie!