Aktuálne otázky
Projekt Aktuálne otázky predstavuje v súčasnej dobe už takmer neoddeliteľnú súčasť akademického života Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Vďaka tejto platforme už niekoľko rokov úspešne prinášame na pôdu fakulty nielen prednášky a diskusie s poprednými predstaviteľmi slovenskej politickej a odbornej scény, predstaviteľmi mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií, ale aj so zahraničnými politikmi a diplomatmi. Všetky eventy organizované v rámci tohto projektu prinášajú nové, a často nepreskúmané perspektívy nazerania tak na domáce, ako i na zahraničné udalosti. Dôraz je pritom kladený nielen na zabezpečenie maximálnej odbornej kvality a aktuálnosti všetkých prednášok a diskusií, ale i na aktívne zapájanie sa publika, ktoré je vďaka využívaniu moderných multimediálno-sociálnokomunikačných prvkov ešte viac integrované do diskusií s našimi hosťami.