Slovenské bezpečnostné fórum 2021

V pondelok, 4. októbra 2021 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil 15. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF). Konferencia bola tento rok zameraná na témy týkajúce sa bezpečnostnej a zahranično-politickej orientácie Slovenska, a vytvorila tak priestor pre odbornú diskusiu o výzvach, ktorým musí Slovensko v budúcnosti čeliť.

Druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu na Slovensku otvorili Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a Barbara Lukácsová, prezidentka Euroatlantického centra.

S úvodným prejavom vystúpil minister obrany SR Jaroslav Naď, ktorý zdôraznil, že SR je plnohodnotným členom medzinárodných organizácií, ktorý nemôže zatvárať oči pred bezpečnostnou situáciou v ostatných krajinách a naopak musí aktívne hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať silné a odolné spoločenstvo. Minister obrany zároveň zdôraznil, že pre
Slovensko neexistuje lepšia alternatíva, než členstvo v NATO.

Prvá panelová diskusia sa uskutočnila v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a venovala sa vývoju bezpečnostnej a obrannej politiky SR, ako člena EÚ a NATO. Panel bol otvorený reflexiou rečníkov na strategickú pripravenosť Slovenska. Štátny tajomník MZVaEZ SR Martin Klus zdôraznil, že skúsenosti v Afganistane značia nový svetový vývoj a zmenu bezpečnostného prostredia, na ktorú musia byť EÚ a NATO pripravené. Pripomenul tiež, že obe inštitúcie aktuálne pracujú na revízii svojich základných strategických dokumentov – Strategickej koncepcii (NATO) a Strategickom kompase (EÚ).

Podľa experta na obranu a bezpečnosť Pavla Macka je ,,Obranná stratégia SR krokom vpred a je pripravená nielen reagovať na vonkajšie výzvy, ale aj vytvárať a napĺňať tie vlastné“. Záver panelu sa venoval budúcnosti obrany SR v horizonte piatich rokov. Rečníci diskutovali o dôležitosti rastu EÚ a pokračujúcej spolupráci krajín, napríklad vo vyzbrojovaní, zvyšujúcich sa výdavkoch na obranu, či dôležitosti civilno-vojenskej spolupráce, čo môže pre rezort obrany znamenať veľké investície do budúcnosti.

Druhý panel bol zameraný na koncepciu NATO 2030, pričom všetci rečníci sa hneď v úvode zhodli na tom, že NATO musí byť pripravené nielen na nové geopolitické zmeny, ale taktiež musí urobiť všetko preto, aby posilnilo svoje vnútorné štruktúry, a teda spoluprácu medzi jednotlivými členskými krajinami.

Petr Luňák – zástupca riaditeľky Odboru verejnej diplomacie NATO uviedol, že je veľmi dôležité aby bola Aliancia kohézna a súdržná. Zároveň dodal, že dôvodom vzniku novej strategickej koncepcie Aliancie nebol len výrok francúzskeho prezidenta E. Macrona z roku 2019, o tom, že NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti, ale najmä to, že od roku 2010, kedy bola prijatá posledná strategická koncepcia, sa svet zmenil a vznikli nové hrozby, na ktoré musí byť NATO pripravené.

Dalibor Pavolka zo sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany SR zdôraznil, že NATO 2030 by malo byť rýchle, flexibilné a schopné pohotovo reagovať na nové výzvy.

Posledná panelová diskusia bola venovaná dezinformáciám, ako najzávažnejšej bezpečnostnej hrozbe nového tisícročia. Riaditeľ oddelenia pre hybridné hrozby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marcel Peško upozornil, že Slovensko je vystavené veľmi silným tlakom zo strany globálnych politických aktérov ako napríklad Ruska, Číny, Turecka a ďalších krajín. Podľa jeho názoru nie je SR vystavené hybridnej vojne, ale hybridnej konfrontácii, a preto je potrebné vnímať to nielen ako problém bezpečnostný, politický ale predovšetkým ako problém celospoločenský.

Predstavitelia mimovládnej sféry pri téme dezinformácií podotkli, že práve sociálne siete sú živnou pôdou pre šírenie dezinformácie, vzhľadom na to, že ich obsah nie je patrične regulovaný. Pojem dezinformácie nabral s príchodom celosvetovej pandémie COVID-19 nové rozmery, ktorým musí vnútorná aj zahraničná politika SR čeliť. V tomto smere sa rečníci zhodli na tom, že SR musí vybudovať kapacitu pre strategickú komunikáciu a koordináciu rovnako na vládnej aj mimovládnej úrovni.

Sprievodným podujatím konferencie bol už tradične Okrúhly stôl mladých lídrov, ktorý umožnil študentom zaoberajúcim sa politikou a medzinárodnými vzťahmi zdieľať svoje názory a získať nové poznatky a skúsenosti. Tohtoročný formát okrúhleho stola bol zameraný na rast politického a ekonomického vplyvu Číny, ktorá predstavuje silného globálneho hráča na politickej mape sveta. Sprievodné podujatie prebiehalo pod vedením odborníka na Čínu a programového riaditeľa Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) Richarda Turcsányiho.

Slovenské bezpečnostné fórum 2021 vytvorilo platformu pre odbornú diskusiu na rezonujúce témy nielen v oblasti slovenskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, ale aj v oblasti spoločenskej. Organizátorom Slovenského bezpečnostného fóra 2021 bolo Euroatlantické centrum s generálnym partnerom podujatia, Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Projekt finančne podporili Sekcia verejnej diplomacie NATO, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.