Slovenské bezpečnostné fórum 2019

V pondelok 7. októbra 2019 sa uskutočnil 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF). Podujatím boli pripomenuté významné výročia, úzko späté s existenciou Slovenskej republiky a jej zakotvením v euroatlantických štruktúrach.

Fórum sa uskutočnilo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a bolo otvorené úvodným prejavom štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Františka Ružičku. Druhá najväčšia bezpečnostná konferencia na Slovensku sa konala na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá si v roku 2019 pripomenula 100. výročie.

Tri hlavné panely sa venovali témam:

  • Proeurópske a proatlantické ukotvenie zahraničnej politiky SR/Tridsať rokov po Nežnej revolúcií a pätnásť rokov po vstupe SR do EÚ a NATO
  • Slovenský pohľad na riešenie konfliktu na Ukrajine
  • Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a vo svete: fenomén 21 storočia

Zaznelo na SBF 

 

“Som hrdý, že Slovensko nie je pasívnym spojencom.”

František Ružička, štátny tajomník MZVaEZ

 

,,Krym je rana na srdci Ukrajiny, ktorá stále krváca.”

Ľudmila Verbická, predsedníčka Ukrajinsko – Slovenskej iniciatívy

 

„Základná bezpečnosť štátu je slušnosť a spravodlivosť.“

Ján Figeľ, osobitý vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ

 

„Každý členský štát Európskej únie má zodpovednosť za svoju kybernetickú bezpečnosť.‘‘ 

Martina Lisická, riaditeľka, Odbor euroatlantických vzťahov

 

,,Svet je komplexný, komplikovaný a rýchlo sa mení.”

Lucia Husenicová, odborná asistentka Katedry bezpečnostných štúdii