Slovenské bezpečnostné fórum 2015

V poradí 9. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF) sa opäť konal v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku opäť hostila predstaviteľov vládnej, mimovládnej i súkromnej sféry, ktorí mali možnosť predniesť svoje návrhy k aktuálnym výzvam slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Konferencia pozostávala z troch panelov o novej bezpečnostnej stratégii EÚ, výzvach NATO v rozmedzí dvoch summitov a ukrajinskej kríze. Aktuálny ročník bol obohatený o tzv. okrúhle stoly, kde sa za účasti vybraných odborníkov diskutovalo o najhorúcejších otázkach, ktoré trápia slovenskú bezpečnosť.

 Prvý panel niesol názov Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ -Nová bezpečnostná stratégia EÚ. Jeho moderátorom bol Marián Majer, bezpečnostný analytik CEPI a rečníkmi predstavitelia akademickej, vládnej, ale i mimovládnej sféry. Tí sa v spoločnej diskusii zhodli na potrebe prijatia novej Európskej bezpečnostnej stratégie (EBS), ktorá je stará viac ako 10 rokov, a ktorá už v súčasnosti neodráža realitu bezpečnostného prostredia. Nová EBS by preto podľa nich mala reflektovať výskyt súčasných bezpečnostných hrozieb, ktorých vymedzenie je v EBS už neaktuálne. Rovnako rečníci zaujali konsenzus vo vzťahu ku konaniu Ruska, ale i v potrebe rozširovania EÚ a jej aktívnejšieho vystupovania na medzinárodnopolitickej scéne. Zhoda panovala aj pri názore, že EÚ by sa mala prestať spoliehať na USA ako garanta bezpečnosti a mala by prijať väčšiu mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť.

Paralelne s prvým panelom prebiehala diskusia okrúhleho stola pod názvom Islamský štát. Moderátorom bol Jozef Lenč, vysokoškolský pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Diskutujúci sa zhodli na potrebe obmedzenia finančných tokov pre „Islamský štát“ a prijatí krokov, ktoré by pomohli zastaviť verbovanie ďalších bojovníkov. Rovnako poukázali na snahu o zmenu terminológie, kedy sa odporúča začať vo všetkej komunikácii používať označenie Daesh a nie Islamský štát, ktorý v skutočnosti štátom nie je.

…NATO však musí zaujať jasný postoj aj v otázke členstva nových štátov…

Druhej panelovej diskusie s názvom NATO od Walesu k Varšave sa zúčastnili Tomáš Valášek, genmjr. Pavel Macko a Róbert Ondrejcsák. Hlavnou myšlienkou panelu bola analýza vnútornej aj vonkajšej situácie v NATO, ktorá sa bezprostredne týka aj Slovenska ako jedného z jej členov. Rečníci sa zhodli na tom, že toto členstvo je pre bezpečnosť a stabilitu krajiny kľúčové. Neobišli ani otázku hybridnej vojny, ktorá sa nás rovnako dotýka, pričom bolo ozrejmené, že NATO sa tejto otázke aktívne venuje. NATO však musí zaujať jasný postoj aj v otázke členstva nových štátov, a to najmä Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónska a Gruzínska.

 Témou druhého okrúhleho stola sa stala v súčasnosti veľmi diskutovaná Imigrácia a jej problém alebo príležitosť pre Slovensko. Moderátorom bol Štefan Hríb z týždenníka .Týždeň. Diskutujúci sa zhodli, že tento termín so sebou prináša obavy z niečoho nepoznaného, no zároveň môže znamenať aj prílev kvalifikovanej pracovnej sily na ekonomický trh, ktorý je možné racionálnou integráciou dosiahnuť. Zároveň je nutné, aby sme ukázali mentálnu vyspelosť a nepodľahli tak šíreniu myšlienok extrémistických skupín, ktoré potláčajú hodnoty spoločnosti.

V záverečnom treťom paneli s názvom Ukrajinská kríza a my sa znovu stretli zástupcovia viacerých sfér. Moderátor Mirek Tóda, editor a reportér Denníka N, privítal pani Ľudmilu Verbitsku, predsedníčku Ukrajinsko – slovenskej iniciatívy, Jaroslava Naďa, bezpečnostného analytika CEPI, Radovana Bránika, nezávislého reportéra týždenníka .Týždeň a Juraja Beskida z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Rečníci sa zhodli, že pôsobenie Ruska v Sýrii je možné vnímať ako pokus o odvrátenie pozornosti od diania na Ukrajine a aj od toho, že podkopáva jej snahy na úspešnú integráciu a reformy. Vyzdvihnuté bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré svojim pragmatickým prístupom a komunikáciou s verejnosťou predstavuje vynikajúcu ukážku a vzor pre ostatné segmenty vlády.

Účastníci posledného okrúhleho stola s názvom Bezpečnostná stratégia SR (BS) pod vedením moderátora Milana Šuplatu, analytika CEPI, sa zhodli na zastaranosti súčasnej BS a na nezáujme politických strán a rezortov podieľať sa na príprave novej BS. Nevyhnutný pri prijímaní novej BS je podľa nich multisektorový prístup, ktorého súčasťou by mali byť nielen ústredné orgány štátnej správy, ale aj širšie okolie, občianska spoločnosť, mimovládna a akademická sféra. Podľa slov Manuela Korčeka, riaditeľ Odboru bezpečnostnej a obrannej politiky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, bude pre úplné uchopenie danej problematiky potrebný Úrad vlády, ktorý by sa mal začleniť do rozhodovacieho, aj implementačného procesu. Rovnako nezastupiteľné miesto má však podľa neho i Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zdravotníctva. Organizátorom SBF 2015 je Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Partnerom konferencie je Inštitút pre stredoeurópsku politiku CEPI. Hlavným mediálnym partnerom je Denník N, Vedúcim projektu Slovenské bezpečnostné fórum 2015 bol Martin Capliar.