Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

On the ground in Afghanistan: reviewing progress in security and development for the U.S. Congress

Univerzita Mateja Bela v spolupráci s Euroatlantickým centrom zorganizovala prednášku pod názvom „On the ground in Afghanistan: reviewing progress in security and development for the U.S. Congress“. V úlohe rečníka vystúpila Dr. Elizabeth Guran, ktorá má takmer 30 rokov profesionálnej praxe v národnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov v U.S Government Accountability Office a je tiež členkou neziskovej organizácie Friends of Slovakia, ktorá koordinuje programy súvisiace s demokraciou medzi slovenskými a americkými univerzitami. Podujatie sa z dôvodu dištančnej formy vzdelávania uskutočnilo online formou, prostredníctvom platformy Zoom a z dôvodu americkej príslušnosti rečníka sa prednáška  konala v Anglickom jazyku.

Na úvod sa rečníčka predstavila, priblížila nám fungovanie a ciele Government Accountability Office (GAO), kde pracovala 28 rokov. GAO je legislatívna vetva vládnej agentúry, ktorá poskytuje audítorské, hodnotiace a vyšetrovacie služby pre Kongres USA. Taktiež opísala štruktúru GAO a priblížila v ktorých tímoch pôsobila. Ďalej nám predstavila dva projekty, v ktorých zastávala pozíciu projektového manažéra, v Afganistane.  

Prvý projekt, ktorý opisovala mal za cieľ výcvik a vyzbrojenie afganskej armády a polície. USA plánovalo do decembra 2008 vyzbrojiť a vycvičiť 70 000 členov afganskej armády a 82 000 členov polície. Avšak už v roku 2005 GAO nahlásilo, že táto snaha zaostávala za časovým harmonogramom a chýbal detailný plán a odhady nákladov. Rečníčka nám opisovala ako museli často navštevovať a kontrolovať sklady, kde sa nachádzali zbrane, lebo často sa stávalo, že zbrane z týchto skladov mizli. Ďalší problém predstavovalo nehostinné prostredie Afganistanu, to spôsobovalo problémy s fungovaním zbraní. Pani Guran ďalej poukázala na veľké problémy, ktorým museli čeliť pri tomto projekte, medzi ktoré patrili negramotnosť, korupcia, dezercia, málo schopných ľudí na vodcovské pozície a časté útoky voči zložkám polície a armády. Za jeden z najväčších problémov označila vojnu v Iraku, ktorá odklonila značnú časť zdrojov a personálu k tejto vojne, čo spomalilo snahy o výcvik a vystrojenie. Na záver prvej časti rečníčka podotkla, že množstvo ľudí vnímalo afganské ozbrojené sily ako zbabelé a neochotné brániť svoju krajinu, keď odišli vojenské  zložky USA a ostatných štátov a Taliban sa snažil dostať k moci, čo rečníčka označila ako nepravdu. Lebo počas celej misie USA v Afganistane bolo zabitých okolo 2500 personálu ozbrojených síl, ale afganské ozbrojené sily stratili cez 60 000 členov. Poukázala že členovia armády a polície boli veľmi odvážni a boli ochotní bojovať za svoju krajinu, lenže nemali vieru vo svoju vládu, ktorú vnímali ako nekompetentnú.

Druhá časť prednášky sa venovala projektu, ktorý mal za cieľ rozvoj vodných kanálov v Afganistane. Poukázala že Afganistan má dostatok pitnej vody, ale  väčšina sa nachádza v horách. Preto je dôležitá výstavba kanálov, ktoré budú vodu rozvádzať po krajine. Rečníčka podotkla že sieť kanálov sa už v krajine nachádzala ale po Sovietskej intervencii bola sieť veľmi ťažko poškodená a vyžadovala si značné opravy. USA začalo projekt opravy vodných kanálov už v roku 2002, lenže chýbala koordinácia medzi USA a ostatnými krajinami, ktoré sa v tomto projekte zapájali. GAO dokázalo tento problém vyriešiť a podarilo sa im zefektívniť koordináciu medzi USA a ostatnými krajinami. Tiež nám priblížila problém s kontrolami výstavby týchto vodných kanálov. Kontroly boli veľmi nebezpečné, takže sa nepraktizovali často čo viedlo k zvýšeniu korupcie a miznutí zdrojov potrebných na výstavbu. 

Na koniec prednášky moderátorka otvorila diskusiu a dala priestor účastníkom na otázky. Účastníci prejavili veľký záujem o túto tému a rozprúdila sa náramne zaujímavá diskusia.