Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE

Bratislavská pobočka už po tretíkrát usporiadala pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov projekt Open Embassy. V tomto ročníku mali participanti možnosť navštíviť veľvyslanectvá krajín, ktoré stáli pri vzniku Európskej únie ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko.

Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky

Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zapojili do projektu Open Embassy, mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s Thomasom Götzom, Nemeckým veľvyslancom, ktorý tu pôsobí od roku 2014. Predtým pracoval  na Nemeckej ambasáde v Tokiu, Bukurešti, Aténach, bol veľvyslancom vo Fínsku a stal sa generálnym konzulom v Hong-Kongu. Na začiatku návštevy sa participanti dozvedeli základné informácie o oboch krajinách, Nemecku aj Slovenskej republike, a ich bilaterálnych vzťahoch. Vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskou republikou sú dlhodobo veľmi dobré a neustále zlepšované. Nemeckom je jedným z najdôležitejších obchodných partnerov pre Slovenskú republiku a zároveň jeden z najväčších investorov. Na Slovensku pôsobia veľké nemecké firmy ako Wolkswagen, Siemens, Allianz, ktoré zamestnávajú veľký počet slovenských občanov. Počas formálnej časti návštevy sme diskutovali o otázkach spojených s Európskou Úniou, ktoré sa hlbšie zaoberali napríklad stabilizáciou Eurozóny ale aj energetickou politikou Európskej Únie.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Na veľvyslanectve Holandského kráľovstva nás srdečne privítal veľvyslanec Richard van Rijssen. Predstavil nám svojich kolegov, zamestnancov ambasády na Slovensku. Na začiatku formálnej časti našej návštevy nás v krátkosti oboznámil so základnými informáciami o Holandsku, úlohe ambasády na Slovensku a pokračovali sme v diskusii kedy sme mali možnosť položiť pánovi veľvyslancovi otázky. Otázky participantov boli spojené hlavne s  Európskou Úniou, byrokraciou v EÚ a predsedníctvom Slovenskej republiky v rade EÚ, ktoré preberieme v roku 2016 práve z rúk Holandska. Pán veľvyslanec sa snažil odpovedať na všetky otázky ako z pozície politickej, tak aj z pozície človeka a občana, ktorý sa zaujíma o dianie vôkol neho. Posledná otázka, ku ktorej sa pán veľvyslanec vyjadril, bola otázka ohľadne stratégie Holandska alebo krokov, ktoré museli v Holandsku podniknúť aby si udržali vysokú životnú úroveň ich obyvateľov ako aj celkovú ekonomiku krajiny. Na koniec diskusie nás pán veľvyslanec Richard van Rijssen povzbudil aby sme si verili, nebáli sa a robili všetko preto, aby sme videli zmenu na Slovensku, po ktorej ako mladá generácia túžime.

Veľvyslanectvo Talianskej republiky

V poradí tretiu návštevu študenti absolvovali na pôde veľvyslanectva Talianskej republiky. Jeho excelencia, veľvyslanec Talianskej republiky, Roberto Martini študentov privítal a predstavil im zamestnancov veľvyslanectva. Hlavným bodom programu bola diskusia na tému Migračnej politiky Európskej Únie a problémov ako napríklad čierny trh, terorizmus a rastúci počet utečencov. Dôvodom úteku väčšiny z nich boli a naďalej sú zlé životné a ekonomické podmienky, občianska vojna v Sýrii. Taliansko ako krajina však pre nich nie je cieľovou rovinkou, ale len akousi prestupnou zastávkou. Mnoho z nich bolo ochotných prekonať Stredozemné more v presvedčení, že v Európe začnú nový a lepší život. V roku 2011 sa do Talianska dostalo viac ako 250 000 imigrantov. Pán veľvyslanec na koniec diskusie zopakoval dôležitú myšlienku o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi krajinami, ktorá je podľa neho základným predpokladom pre postupné vyriešenie daného problému, ktorý sa netýka len Talianska a krajín, z ktorých ľudia utekajú.

Veľvyslanectvo Francúzska

Tretie kolo projektu Open Embassy sme ukončili návštevou Francúzskeho veľvyslanectva, ktoré sa nachádza v historickej budove z roku 1760 postavenej v rokokovom štýle. V 20. storočí bol v priestoroch budovy obchod s vysoko kvalitnými látkami a odevmi. Po tomto krátkom úvode prvý tajomník oboznámil s Francúzsko-slovenskými vzťahmi a formami spolupráce od jej počiatku. Spomenul aj našich velikánov známych vo Francúzsku, ako Móric Beňovský a Milan Rastislav Štefánik. V diskusii s pánom veľvyslancom sme sa venovali otázkam ekonomickej spolupráce Francúzska a Slovenskej republiky, tiež Francúzskemu rozvinutému automobilovému a energetickému priemyslu. Práve Francúzsko je jedným z hlavných dodávateľov atómovej energie pre Slovenskú republiku. Návštevu veľvyslanectva participanti zakončili prehliadkou Francúzskeho kultúrneho inštitútu, kde ich informovali o jeho aktivitách v hlavnom meste a na Slovensku ako napríklad filmové festivaly a výstavy výtvarnej tvorby. Tiež majú na starosti štúdium pre slovenských študentov vo Francúzsku a ponúkajú kurzy francúzštiny.

YOUTH AGAINST CORRUPTION 2017
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS
THE STORY OF BALKANS
NEW GLOBAL PLAYERS
NEW GLOBAL PLAYERS
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
Open Embassy
Diskusie
Diskusné Kluby
Diskusné Kluby
Café Európa
Café Európa
1. ročník
Školy
2.ročník
2.ročník
EDUC8ED SLOVAKIA – Workshopy
Slovenské bezpečnostné fórum 2019
Slovenské bezpečnostné fórum 2021
Slovenské bezpečnostné fórum 2022
Visegrad Youth Forum 2018
Visegrad Youth Forum 2019
Visegrad Youth Forum 2020
Visegrad Youth Forum 2021
Visegrad Youth Forum 2022
3. ročník
Vedenie
Vedenie
Slovenské bezpečnostné fórum 2018
Vyšehradské mládežnícke fórum
Vyšehradské mládežnícke fórum

Inovatívny projekt pre mladých lídrov z V4

Slovenské bezpečnostné fórum
Slovenské bezpečnostné fórum

Najväčšia slovenská bezpečnostná konferencia

Slovenské bezpečnostné fórum 2017
Členovia
Členovia
Speaking Tours
Speaking Tours

Každoročná séria prednášok po stredných a vysokých školách na témy rezonujúce spoločnosťou

Slovenské bezpečnostné fórum 2016
Alumni
Alumni
Aktuálne otázky
Aktuálne otázky

Atraktívne diskusie s expertmi

Slovenské bezpečnostné fórum 2015
Vzdelanie je budúcnosť
Vzdelanie je budúcnosť

Vzdelávací project pre základné školy

Speak UP!
Speak UP!

Atraktívne simulácie pre študentov

NEW GLOBAL PLAYERS
NEW GLOBAL PLAYERS
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
TRANSATLANTICKÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE
ZÁKLADNÉ KAMENE EURÓPSKEJ ÚNIE