2.ročník

Vzdelanie je budúcnosť je projekt Euroatlantického centra zameraný na zvyšovanie povedomia a vzdelanosti žiakov v oblasti Európskej únie. Cieľom daného projektu je informovanie žiakov základných škôl o koncepte Európskej únie, o jej fungovaní a základných inštitúciách. V prvej fáze projektu sme realizovali prednášky na 6 vybraných základných školách, následne boli vybraní 5 najlepší žiaci, ktorí postúpili do finále. Finále sa uskutoční v historickej časti mesta Banská Bystrica v podobe krízového orientačného behu. Najrýchlejší žiaci s najväčším počtom správne zodpovedaných otázok získa hlavnú cenu.