Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

YOUTH AGAINST CORRUPTION 2017

Regionálna kancelária Euroatlantického centra v Bratislave 20.4.2017 odštartovala prvú časť svojho projektu Youth Against Corruption, ktorý zrealizovala vďaka finančnej podpore U.S. Embassy Bratislava. Prvá časť projektu pozostávala z troch workshopov po stredných školách v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave.

1. WORKSHOP  – BANSKÁ BYSTRICA

V štvrtok, 20.4.2017 sme navštívili prvú strednú školu, a to Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, kde študentom problematiku korupcie priblížil Tomáš Mikuláš, vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky na Národnej kriminálnej Agentúre. Študenti do diskusie prispeli aj svojimi názormi a otázkami, pričom najaktívnejší študenti boli pozvaní zúčastniť sa záverečnej konferencie tohto projektu. 

2. WORKSHOP – KOŠICE

Dňa 28.4.2017 sme zavítali v sériií workshopov na strednú školu v Košiciach a to konkrétne na Gymnázium Park mládeže 5. Študentom tretieho ročníka problematiku korupcie opäť priblížil Tomáš Mikuláš. Študentov prednáška veľmi zaujala a kládli mnohé zaujímavé otázky, hlavne týkajúce sa ochrany oznamovateľov. Štyria najaktívnejší študenti boli vybraní zúčastniť sa záverečnej konferencie tohto projektu. 

3. WORKSHOP – BRATISLAVA

Regionálna kancelária Euroatlantického centra v Bratislave 3.5.2017 zavŕšila prvú časť svojho projektu  na Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1 v Bratislave. Študentom problematiku korupcie priblížil Tomáš Mikuláš, vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky na Národnej kriminálnej Agentúre, ktorému patrí za jeho prednášky na všetkých troch workshopoch naše srdečné ďakujem. Študenti boli mimoriadne aktívni a kládli mnohé zaujímavé otázky. Rovnako ako aj na predošlých školách, štyria najaktívnejší študenti boli vybraní zúčastniť sa záverečnej konferencie tohto projektu, ktorá sa bude konať v júni v Bratislave. 

Záverečná konferencia v Bratislave

Vybraných študentov stredných a vysokých škôl sme privítali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave 16. júna, kde bol pre nich pripravený dynamický program, o ktorý sa postarali nie len skvelí rečníci a ich priblíženie problematiky korupcie nie len teoreticky ale aj na príkladoch v praxi, sláčikové duo a takisto aj občerstvenie. Radi by sme sa zároveň poďakovali rečníkom za ich skvelé príspevky počas dvoch panelových diskusií, participantom za ich mimoriadne aktívnu účasť a v neposlednom rade U.S. Embassy za finančnú podporu, vďaka ktorej mohol byť projekt Youth Against Corruption zrealizovaný. Pevne veríme, že sa rečníkom rovnako ako aj participantom konferencia páčila a že si z nej odniesli množstvo hodnotných informácií a tiež pozitívnych zážitkov.

Celý report zo záverečnej konferencie na stiahnutie tu.