Current Issues

Aktuálne otázky Projekt Aktuálne otázky predstavuje v súčasnej dobe už takmer neoddeliteľnú súčasť akademického života Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Vďaka tejto platforme už niekoľko rokov úspešne prinášame na pôdu fakulty nielen prednášky a diskusie s poprednými predstaviteľmi slovenskej politickej a odbornej scény, predstaviteľmi mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií, ale aj so zahraničnými politikmi a diplomatmi. Všetky eventy organizované v rámci tohto projektu prinášajú nové, a často nepreskúmané perspektívy nazerania tak na domáce, ako i na zahraničné udalosti. Dôraz je pritom kladený nielen na zabezpečenie maximálnej odbornej kvality a aktuálnosti všetkých prednášok a diskusií, ale i na aktívne zapájanie sa publika, ktoré je vďaka využívaniu moderných multimediálno-sociálnokomunikačných prvkov ešte viac integrované do diskusií s našimi hosťami. Významní prednášajúci v rámci projektu Aktuálne otázky: J.E. Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA v SR; J.E. Igor Slobodník, veľvyslanec SR v Nemecku; Bay Fang, zástupkyňa generálneho riaditeľa Sekcie pre európske a euroázijske záležitosti, Ministerstvo zahraničných vecí USA; Generálmajor Pavel Macko, II. zástupca náčelníka GŠ OS SR; Jake Slegers, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR a iní.