Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Aktuálne výzvy Európskej únie pre rok 2016Aktuálne výzvy Európskej únie pre rok 2016

Dňa 6.4.2016 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  uskutočnila prednáška, ktorej témou boli Aktuálne výzvy Európskej únie v roku 2016. Pozvanie na diskusiu prijal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Dušan Chrenek.

12985487_10153914544161187_5228431828834570177_nPrednáška bola zameraná najmä na najhlavnejšie problémy a výzvy, ktorým EÚ čelí. Medzi ne patria dôsledky ekonomickej a finančnej krízy, utečenecká kríza, boj proti klimatickým zmenám a  ďalšie otázky týkajúce sa zahraničnej politiky členských štátov.
Pán Chrenek poukázal na fakt, že existencia Európskej únie a jej integrácia prispela k tomu, že v Európe máme viac než 70 rokov mier a je zabezpečená spolupráca medzi krajinami, ktoré sa snažia o prosperitu. Európska únia je konkurentom pre celý zvyšok sveta, je významným obchodným partnerom pre iné štáty, má spomedzi všetkých krajín najväčší export a import a rovnako je aj najväčším investorom.

Existuje viacero dôvodov prečo vznikla celosvetová ekonomická kríza. Prvým dôvodom sú nezodpovedné praktiky vo finančnom sektore, bankách, poisťovniach a podobne. Táto skutočnosť odhalila viacero nedostatkov v eurozóne. Ďalším problémom je dlh EÚ, ktorý je na úrovni zhruba 87% HDP, čo pochopiteľne bráni investovaniu a rozvoju.  EÚ podnikla viacero krokov na odstránenie dopadov krízy – ozdravovali sa verejné financie, podporovala sa lepšia koordinácia ekonomík EÚ, bolo vytvorených viacero záchranných mechanizmov ako napríklad euroval.12932549_10153914544491187_5243556121398760456_n
Aj keď najhoršia časť krízy je do určitej miery prekonaná, ekonomická dlhová kríza má dlhodobé dôsledky. EÚ  sa musí vysporiadať s nezamestnanosťou /cca 22 miliónov ľudí je bez práce/. Rovnako je slabý  aj ekonomický rast a existuje mnoho výrazných rozdielov medzi krajinami. Na podporu rastu ekonomiky EÚ sa aj v súčasnosti realizuje množstvo reforiem, ako napríklad vytvorenie Energetickej únie, alebo Jednotného digitálneho trhu.

Podľa pána Chreneka v súčasnosti však v Európe oveľa viac rezonuje utečenecká kríza , ktorá vyvoláva obavy a strach na celoeurópskej úrovni. EÚ sa vo svojej utečeneckej politike sústredila na viaceré základné oblasti. Posilnili sa vonkajšie hranice a zriadili sa námorné operácie zamerané na boj proti prevádzačom a záchranu utečencov. EÚ má ambíciu zriadiť hraničnú a pobrežnú stráž, návrh sa pripravuje a dokonca júna by mali byť spomínané služby zriadené. Poslednou oblasťou je zvýšenie spolupráce s vonkajším svetom. Nejde len o rozvojovú pomoc, ale ide aj o dohody s inými krajinami. Príkladom je nedávna dohoda EÚ s Tureckom.  Ako uviedol pán Chrenek, jedine spoločným postupom sa dá táto situácia zvládnuť.

Ďalšie veľké ohrozenie pre EÚ predstavuje terorizmus. Po teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli bola schválená bezpečnostná stratégia EÚ, v ktorej bola zakotvená ochrana na vonkajších hraniciach a spolupráca bezpečnostných zložiek celej EÚ.

Oblasť, v ktorej je EÚ lídrom je boj proti klimatickým zmenám. V decembri 2015 sa EÚ dohodla na spoločnom cieli redukovať otepľovanie vo svete. Okrem toho bol prijatý záväzok znížiť emisie CO2 o 40% do roku 2030.

12961545_10153914544721187_7512446321980540208_nNa záver prednášky bol prítomným študentom poskytnutý priestor na diskusiu. Študentov zaujímali témy Slovenského predsedníctva v  Rade EÚ. Prioritnými témami pre SR bude Energetická únia, Jednotný digitálny trh a utečenecká kríza. Ďalšia otázka sa týkala  poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopadu  na Slovensko. Pán Chrenek stručne popísal situáciu a problémy, ktoré v tomto sektore existujú. Posledná otázka sa týkala výsledkov volieb do NRSR, a toho ako Európska komisia reaguje na existenciu antisystémových strán. Pán Chrenek poukázal na fakt,  že je to predovšetkým vnútroštátna záležitosť . Zdôraznil však potrebu vzdelávania  o EÚ. V súčasnosti už existujú rozličné iniciatívy, ktoré sa tomu venujú, ako napríklad národný projekt „Mladý Európan“, ktorého cieľom je snaha podporovať kritické myslenie študentov.

12923136_10153914544446187_18328391086732005_n

Dňa 6.4.2016 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  uskutočnila prednáška, ktorej témou boli Aktuálne výzvy Európskej únie v roku 2016. Pozvanie na diskusiu prijal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Dušan Chrenek.

12985487_10153914544161187_5228431828834570177_nPrednáška bola zameraná najmä na najhlavnejšie problémy a výzvy, ktorým EÚ čelí. Medzi ne patria dôsledky ekonomickej a finančnej krízy, utečenecká kríza, boj proti klimatickým zmenám a  ďalšie otázky týkajúce sa zahraničnej politiky členských štátov.
Pán Chrenek poukázal na fakt, že existencia Európskej únie a jej integrácia prispela k tomu, že v Európe máme viac než 70 rokov mier a je zabezpečená spolupráca medzi krajinami, ktoré sa snažia o prosperitu. Európska únia je konkurentom pre celý zvyšok sveta, je významným obchodným partnerom pre iné štáty, má spomedzi všetkých krajín najväčší export a import a rovnako je aj najväčším investorom.

Existuje viacero dôvodov prečo vznikla celosvetová ekonomická kríza. Prvým dôvodom sú nezodpovedné praktiky vo finančnom sektore, bankách, poisťovniach a podobne. Táto skutočnosť odhalila viacero nedostatkov v eurozóne. Ďalším problémom je dlh EÚ, ktorý je na úrovni zhruba 87% HDP, čo pochopiteľne bráni investovaniu a rozvoju.  EÚ podnikla viacero krokov na odstránenie dopadov krízy – ozdravovali sa verejné financie, podporovala sa lepšia koordinácia ekonomík EÚ, bolo vytvorených viacero záchranných mechanizmov ako napríklad euroval.12932549_10153914544491187_5243556121398760456_n
Aj keď najhoršia časť krízy je do určitej miery prekonaná, ekonomická dlhová kríza má dlhodobé dôsledky. EÚ  sa musí vysporiadať s nezamestnanosťou /cca 22 miliónov ľudí je bez práce/. Rovnako je slabý  aj ekonomický rast a existuje mnoho výrazných rozdielov medzi krajinami. Na podporu rastu ekonomiky EÚ sa aj v súčasnosti realizuje množstvo reforiem, ako napríklad vytvorenie Energetickej únie, alebo Jednotného digitálneho trhu.

Podľa pána Chreneka v súčasnosti však v Európe oveľa viac rezonuje utečenecká kríza , ktorá vyvoláva obavy a strach na celoeurópskej úrovni. EÚ sa vo svojej utečeneckej politike sústredila na viaceré základné oblasti. Posilnili sa vonkajšie hranice a zriadili sa námorné operácie zamerané na boj proti prevádzačom a záchranu utečencov. EÚ má ambíciu zriadiť hraničnú a pobrežnú stráž, návrh sa pripravuje a dokonca júna by mali byť spomínané služby zriadené. Poslednou oblasťou je zvýšenie spolupráce s vonkajším svetom. Nejde len o rozvojovú pomoc, ale ide aj o dohody s inými krajinami. Príkladom je nedávna dohoda EÚ s Tureckom.  Ako uviedol pán Chrenek, jedine spoločným postupom sa dá táto situácia zvládnuť.

Ďalšie veľké ohrozenie pre EÚ predstavuje terorizmus. Po teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli bola schválená bezpečnostná stratégia EÚ, v ktorej bola zakotvená ochrana na vonkajších hraniciach a spolupráca bezpečnostných zložiek celej EÚ.

Oblasť, v ktorej je EÚ lídrom je boj proti klimatickým zmenám. V decembri 2015 sa EÚ dohodla na spoločnom cieli redukovať otepľovanie vo svete. Okrem toho bol prijatý záväzok znížiť emisie CO2 o 40% do roku 2030.

12961545_10153914544721187_7512446321980540208_nNa záver prednášky bol prítomným študentom poskytnutý priestor na diskusiu. Študentov zaujímali témy Slovenského predsedníctva v  Rade EÚ. Prioritnými témami pre SR bude Energetická únia, Jednotný digitálny trh a utečenecká kríza. Ďalšia otázka sa týkala  poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopadu  na Slovensko. Pán Chrenek stručne popísal situáciu a problémy, ktoré v tomto sektore existujú. Posledná otázka sa týkala výsledkov volieb do NRSR, a toho ako Európska komisia reaguje na existenciu antisystémových strán. Pán Chrenek poukázal na fakt,  že je to predovšetkým vnútroštátna záležitosť . Zdôraznil však potrebu vzdelávania  o EÚ. V súčasnosti už existujú rozličné iniciatívy, ktoré sa tomu venujú, ako napríklad národný projekt „Mladý Európan“, ktorého cieľom je snaha podporovať kritické myslenie študentov.

12923136_10153914544446187_18328391086732005_n