Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Current security challenges for Slovak republic and European UnionAktuálne bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky a Európskej Únie

V pondelok 21. apríla sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška, spojená s diskusiou na tému Aktuálne bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky a Európskej únie. Hosťom bol Mgr. Martin Fedor MEconSc.

11164641_10153133480681187_6922994791681649096_oMgr. Martin Fedor  MEconSc. študoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. Vzdelanie v oblasti verejnej správy si postupne dopĺňal špecializovanými kurzami vo Washingtone, Bruseli, Berlíne a postgraduálnym štúdiom na University College of Dublin (Írsko), kde získal titul Master of European Economic and Public Affairs. Pôsobil v neziskových organizáciách venujúcich sa zahraničnej a bezpečnostnej politike. Do roku 1998 pracoval v súkromnom sektore. Po voľbách v roku 1998 bol dva roky vedúcim kancelárie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. Od júna 2003 až do menovania za ministra obrany vo februári 2006 pracoval ako štátny tajomník tohto rezortu. V predčasných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca NR SR. Po voľbách 2010 bol zvolený za predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR. V predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 bol zvolený za poslanca NR SR v rámci strany SDKÚ-DS, z ktorej vystúpil a od roku 2015 je členom strany Sieť.

10648610_10153133479926187_5668942668196518651_oMgr. Fedor svoj úvodný príspevok začal vyjadrením potešenia z pozvania a spomenul osobnú spoluprácu s absolventmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a rovnako aj s členmi Euroatlantického centra. Na začiatku prednášky Martin Fedor vytýčil tri dôležité bezpečnostné výzvy, s ktorými musí Európska únia, ale aj samotné Slovensko zápasiť. Ide najmä o nebezpečenstvo v podobe ISIL, stále narastajúca migrácia predovšetkým z afrických krajín, a v neposlednom rade aktuálna situácia na Ukrajine a s ňou spojené bezpečnostné obavy niektorých členských štátov Severoatlantickej aliancie.  Podľa slov Mgr. Fedora znamená konflikt na Ukrajine dôležitý moment v náhľade na to, ako sa členské štáty pozerajú na bezpečnostnú politiku. Taktiež pripomenul silu propagandy a nebezpečenstvo informačnej vojny, ktorá sa v súčasnosti šíri účinnejšie než kedykoľvek v histórii vďaka internetu a sociálnym sieťam. Pred Európskou úniou stojí veľká výzva v podobe nájdenia konsenzu a nadobudnutia jednoty v zahraničných a bezpečnostných otázkach.

Po úvodnom slove prišla na rad diskusia. Hovorili sme o tom či si aktuálna situácia vo svete a v Európe vyžaduje znovu zavedenie povinnej vojenskej služby alebo stačí zlepšenie prístupu Slovenskej republiky k svojim záväzkom voči NATO.
10275576_10153133479931187_8419800957105422065_oĎalšou z otázok bola teoretická hrozba vzniku armády ISIL na európskom území. Spomínaná hrozba môže byť podporená hlavne bojovníkmi vracajúcimi sa z krajín ako je Irak alebo Sýria, keďže je potvrdené, že sa tam nachádzajú aj bojovníci z európskych krajín.
Diskusia ďalej smerovala k obrane Slovenskej republiky. Spomenuli sme problém zastaranosti slovenskej armády a výšku financií, ktorá je na obranu vyhradená. Pán Fedor zhodnotil, že viac než zbrane je potreba diplomatického úsilia pri urovnávaní sporov. Vyjadril sa aj k problematike utečencov z Ukrajiny a na to či je Slovensko na takýto príliv utečencov pripravené. Podľa slov Mgr. Fedora, Slovensko má kapacity pokiaľ hovoríme o stovkách utečencov, no nie sme pripravení na situáciu, keď sa tento počet zvýši v prípade eskalácie napätia na sto tisíc a vyššie.

Na konci stretnutia pán Fedor opätovne vyjadril potešenie vystúpiť na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov a vyslovil nádej, že sa s niektorými študentmi našej fakulty stretne v rámci vykonávania ich budúcej profesie v diplomatických kruhoch.  11174272_10153133479936187_1380032559460054793_o