Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Aktuálne otázky – Proces rozširovania NATO

 

Euroatlantické centrum si Vás dovoľuje pozvať na 1. prednášku a workshop v rámci predmetu Aktuálne otázky teórie a praxe medzinárodných vzťahov a projektu This is NATO 2014 s názvom „ Proces rozširovania NATO.“ Podujatie sa uskutoční 1. októbra v čase 12:10 – 13:45 v miestnosti P4. V úlohe rečníkov vystúpia Mário Nicolini a Milan Šuplata. Podujatie bude prebiehať v dvoch fázach. Prvou fázou je panelová diskusia, ktorá bude trvať do 12:40. Druhú časť tvorí workshop. Participanti workshopu získajú za svoju aktívnu účasť okrem nových vedomostí a praktických skúseností aj 2 účasti v rámci predmetu Aktuálne otázky. Účasť na workshope je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu robert.vancel@eac.sk.

Hostia:
Mário Nicolini, zakladateľ a čestný prezident EAC, Slovenská atlantická komisia
Milan Šuplata, riaditeľ pre zahraničnú politiku a obranu, Central European Policy Institute

Link na event