Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Danube Bridges

Danube Bridges

Danube Bridges je vlajkovým projektom Euroatlantického centra, ktorého zámerom je spájať študentov z dvoch strán Dunaja – Slovenska a Maďarska pretože tieto štáty sú prirodzenými obchodnými partnermi. Táto skutočnosť vyplýva nielen zo vzájomnej tisícročnej historickej previazanosti, spoločného členstva v euroatlantických štruktúrach a medzinárodných inštitúciách, ale aj zo vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach. Okrem týchto faktorov blízkosť oboch krajín zdôrazňuje aj približne rovnaká odvetvová hospodárska štruktúra. Pre hospodárstvo oboch krajín je automobilový a elektronický priemysel ťažiskový. Avšak z hľadiska perspektívy ekonomiky oboch krajín, zvýšenia ich konkurencieschopnosti a zvyšovania zamestnanosti je kľúčový rozvoj malých a stredných podnikov, prepojenie podnikateľskej sféry a rozvoj inovačných technológií. Práve rozvoj v týchto oblastiach prináša pridanú hodnotu a popri tradičných sférach ekonomickej spolupráce by sa mal stať kľúčovým v kooperácii oboch krajín.

Tento rok Euroatlantické centrum organizuje už tretiu konferenciu zameranú na dobré susedské vzťahy, rozhodli sme sa preto posunúť koncept „stavania mostov cez Dunaj“ o ďalšiu krajinu v našom regióne. Práve Rakúsko ma potrebný potenciál na úzku cezhraničnú spoluprácu medzi štátmi. Krátka vzdialenosť, infraštruktúra a historické prepojenie Bratislava-Budapešť-Viedeň dáva široký priestor na rozvoj obchodu, vedy a výskumu. Do projektu budú zapojení aj študenti zo zvyšných štátov Vyšehradskej spolupráce – Česká republika a Poľsko.

Viac o Danube Bridges nájdete na www.danubebridges.eu

Ďalšie fotografie z Danube Bridges 2013 a Danube Bridges 2012 nájdete v príslušných fotogalériách.