Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]Diskusný klub – Povie EÚ „áno“ reformám?[:]

[:sk]

V poradí tretí a zároveň posledný diskusný klub zimného semestra „ Povie EÚ „áno“ reformám? “ sa konal v stredu, 14.12.2016, kde ako hosť prijal pozvanie Vladimír Bilčík, SPFA. Diskusia sa niesla v atmosfére nedávnych udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili Európsku úniu. Nezhody, problémy, utečenecká kríza, bezpečnosť a obrana, postoj Turecka i opätovné zjednotenie Európskej únie. To všetko sú aktuálne témy a otázky, ktoré nás zaujímajú. Počas diskusie sme sa venovali každému z vyššie uvedených bodov.

DSC_0280

Čo sa týka Európskej únie, momentálnych nezhôd a problémov, ktoré v nej prevládajú, nikdy neexistuje ideálne riešenie ktoré by uspokojilo všetky strany, nakoľko EÚ nie je úplne jednotná názorovo ani v oblasti navrhovaných riešení. Súvisí to aj s historickými súvislosťami a politickými zriadeniami. Zároveň nie je vopred nalinajkované, čo sa bude a má diať. Nie je to však ani tak veľmi o hľadaní ideálnych riešení, ako o prispôsobení sa momentálnej situácií. Potrebná je dohoda, ktorá v súčasnosti nie je možná, pravidlá EÚ sú dlhodobo neudržateľné, preto treba určiť nové a na to sú dohody viac ako potrebné.
                                                    „Kúpili sme si čas, vieme ho aj využiť?“
V poslednom období si taktiež uvedomujeme, že Schengenská hranica nie je ideálne riešenie. Pri týchto otázkach je dôležitý proces. Naše predsedníctvo bolo pokojné, preto sme sa týmto témam mohli podrobne venovať a rozoberať ich. Konkrétne výsledky zatiaľ nevidíme, no vieme, že systém povinných kvót nie je účinný a len viac oslabil už aj tak slabú jednotu jednotlivých členských krajín EÚ.
Čo sa týka Turecka, jeho pozície a spolupráce v súvislosti s riešením utečeneckej krízy, je to strategický štát, ale veľmi ťažko sa s ním diskutuje a komunikuje. Čoraz viac totiž Turecko nesúhlasí so základnými znakmi a hodnotami EÚ, odmieta parlamentnú demokraciu a sprísňuje opatrenia proti oponentom vládnucich síl, ktoré obmedzujú ľudské práva. Presadzuje politiku rozšírenia sa do iných štátov, a preto podobne ako s Ruskom tu neexistuje možnosť fungujúcej dohody.

DSC_0311

Je jednoznačne v rukách členských štátov a ich domácej politiky, ako a či sa budú usilovať o opätovné zjednotenie. Sociálny štát dnes čelí tlaku, ľudia sa búria a sťažujú. Veľa problémov zvaľujú na EÚ, väčšinou takých, ktoré ani nie sú v jej kompetenciách. Dôležité je udržať z pôvodného plánu čo najviac, tiež je dôležité posilniť domácu politiku, urobiť ju transparentnejšou a obnoviť dôveru ľudí vo vládu a celkovo v koncept EÚ.
V júni prijala EÚ novú stratégiu pre európsku bezpečnosť a obranu, ktoré patria k jednej z prioritných oblastí práce na vykonávanie globálnej stratégie EÚ. Zahŕňa posilnenie prepojenia medzi vnútornými a vonkajšími politikami, aktualizáciu existujúcich či prípravu nových regionálnych a tematických stratégií a zintenzívnenie úsilia v oblasti verejnej diplomacie. Na záver diskusie pán Bilčík dodal: „Sledujte stránku wwww.euractiv.sk, sú tam vždy zaujímavé a aktuálne údaje.“

15578198_1820110378237842_1280276630961851287_o15493690_1820110094904537_2203284630821819942_o

[:]