Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Euroatlantické centrum partnerom unikátneho podujatia pre študentov z Vyšehradskej skupiny a SrbskaEuroatlantické centrum partnerom unikátneho podujatia pre študentov z Vyšehradskej skupiny a Srbska

V4_zeme-197x300  Študentská organizácia Junior Diplomat Initiative, pôsobiaca na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Prahe a Veľvyslanectvo Českej republiky v Srbsku začali prípravy podujatia „Visegrad Group + Serbia Simulation“, ktoré sa uskutoční začiatkom  apríla v srbskom hlavnom meste. Projekt vzniká vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu. Euroatlantické centrum je slovenským partnerom podujatia, ktoré umožní študentom z piatich európskych štátov diskutovať o súčasných témach a vyskúšať si úlohu diplomatov.

  Simulované rokovanie predstaviteľov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Srbska pod názvom „Visegrad Group + Serbia Simulation“ sa uskutoční v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Belehrade. Vybraní študenti vysokých škôl vytvoria päťčlenné tímy predstavujúce jednotlivé národné delegácie a počas zasadania budú diskutovať o rôznych témach. Výstupom bude spoločné prehlásenie o výsledkoch zasadania na tlačovej konferencii. Okrem simulovaného rokovania je na programe spomínaného podujatia i návšteva ambasád jednotlivých štátov V4 v Belehrade a stretnutie s veľvyslancami. Študenti sa takisto zúčastnia brífingu v priestoroch srbského ministerstva zahraničných vecí.

  Hlavným zámerom podujatia je predovšetkým vytvoriť priestor pre zdieľanie názorov a zapojiť študentov do debaty o súčasnom dianí v regióne. Hľadanie spoločných postojov pri riešení konkrétnych problémov umožní účastníkom nahliadnuť na dané témy z rôznych uhľov pohľadu. Partnermi unikátneho medzinárodného projektu sú študentské organizácie z jednotlivých štátov – Euroatlantické centrum v Banskej Bystrici, Association of Diplomacy in Practice z Corvinus University v Budapešti, BEUM Student Association so sídlom v Belehrade a Student’s Foreign Affairs Club aktívny na Varšavskej ekonomickej škole.

Junior Diplomat Initiative

Táto študentská organizácia vznikla v roku 2011 na pôde VŠE v Prahe podlogo JDI
patronátom Věry Jeřábkové, riaditeľky Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Činnosť JDI zabezpečuje vo svojom voľnom čase tím študentov diplomatických odborov VŠE v Prahe.

V4_zeme-197x300  Študentská organizácia Junior Diplomat Initiative, pôsobiaca na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Prahe a Veľvyslanectvo Českej republiky v Srbsku začali prípravy podujatia „Visegrad Group + Serbia Simulation“, ktoré sa uskutoční začiatkom  apríla v srbskom hlavnom meste. Projekt vzniká vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu. Euroatlantické centrum je slovenským partnerom podujatia, ktoré umožní študentom z piatich európskych štátov diskutovať o súčasných témach a vyskúšať si úlohu diplomatov.

  Simulované rokovanie predstaviteľov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Srbska pod názvom „Visegrad Group + Serbia Simulation“ sa uskutoční v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Belehrade. Vybraní študenti vysokých škôl vytvoria päťčlenné tímy predstavujúce jednotlivé národné delegácie a počas zasadania budú diskutovať o rôznych témach. Výstupom bude spoločné prehlásenie o výsledkoch zasadania na tlačovej konferencii. Okrem simulovaného rokovania je na programe spomínaného podujatia i návšteva ambasád jednotlivých štátov V4 v Belehrade a stretnutie s veľvyslancami. Študenti sa takisto zúčastnia brífingu v priestoroch srbského ministerstva zahraničných vecí.

  Hlavným zámerom podujatia je predovšetkým vytvoriť priestor pre zdieľanie názorov a zapojiť študentov do debaty o súčasnom dianí v regióne. Hľadanie spoločných postojov pri riešení konkrétnych problémov umožní účastníkom nahliadnuť na dané témy z rôznych uhľov pohľadu. Partnermi unikátneho medzinárodného projektu sú študentské organizácie z jednotlivých štátov – Euroatlantické centrum v Banskej Bystrici, Association of Diplomacy in Practice z Corvinus University v Budapešti, BEUM Student Association so sídlom v Belehrade a Student’s Foreign Affairs Club aktívny na Varšavskej ekonomickej škole.

Junior Diplomat Initiative

Táto študentská organizácia vznikla v roku 2011 na pôde VŠE v Prahe podlogo JDI
patronátom Věry Jeřábkové, riaditeľky Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Činnosť JDI zabezpečuje vo svojom voľnom čase tím študentov diplomatických odborov VŠE v Prahe.