Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Európske voľby 2019

V piatok 19.10.2018 sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnila druhá zo série prednášok v rámci projektu Speaking Tours. Názov samotnej prednášky bol „Európske voľby 2019“ a v úlohe rečníka sa predstavil Vladimír Maňka, ktorý od roku 2004 pôsobí ako Europoslanec, pričom v minulosti zastával okrem funkcie predsedu banskobystrického samosprávneho kraja, napríklad aj funkciu poslanca NRSR a primátora Zvolena. Pán Maňka na úvod na uvoľnenie atmosféry študentom rozdal cukríky a ubezpečil ich, že sa kedykoľvek v priebehu prednášky môžu na čokoľvek pýtať.

Na začiatku prednášky študentov oboznámil s aktuálnymi výzvami, ktorým Európska únia čelí. Jednou z najvýraznejších súčasných výziev je nepochybne odchod Veľkej Británie z EÚ podľa rečníka Veľkú Britániu odchod vážne poškodí a utrpia pracovné miesta. Jednou zo zásadných otázok odchodu je okrem obchodu aj otázka Severného Írska, ale „hranica niekde byť musí“. Aj Veľká Británia, aj EÚ si uvedomujú, že ak by viedla tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskom, vyvolalo by to obrovské napätie v tejto oblasti a hrozil by návrat do obdobia spred 20 rokov, kedy sa tu strieľalo a zabíjalo. Čo sa týka samotného vystúpenia, niektoré záležitosti sú už vyrokované a uzavreté, avšak celý proces bude ešte určite problematický.

…Na margo ešte stále spomínaných kvót rečník povedal, že nútené kvóty nie sú dobrým riešením…

Premiérka Mayová by podľa jeho slov chcela predĺžiť prechodné obdobie, no daná skutočnosť by aj tak nič neriešila, pretože štát, ktorý nie je členom EÚ nemôže požívať výhody ako členské štáty. Premiérka sa snaží získať čas, lebo ak by teraz pristúpila napríklad na posunutie colnej hranice, ktorá by podľa návrhu EÚ nebola medzi Severným Írskom a Írskom, ale posunula sa až za Severné Írsko, premiérka by stratila koaličných partnerov a vláda by padla. Spomína zneužívanie reklám a zavádzajúcich faktov na manipulovanie verejnej mienky, ktoré zapríčinilo to, že hlasovanie o odchode z EÚ dopadlo v prospech Brexitu. Bolo by podľa jeho názoru logické, aby sa uskutočnilo nové referendum, aby sa ľudia mohli rozhodnúť na základe faktov, o ktorých v ćase kampane nevedeli. Dnes už sú známe dôsledky odchodu a zotrvania. Takéto referendum, hoci je vítané napríklad bývalými ministerskými predsedami Blairom a Mayorom, je odmietané Mayovou. Problematiku vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie rečník uzatvára tak, že každý odchod je nezmyselný, lebo len prepojené riešenie problémov je efektívne.

Či sa jedná o otázky obchodu, migrácie alebo napríklad kybernetických hrozieb. Len spolu dokážeme najlepšie odolávať výzvam a prosperovať. EÚ je potrebná aj na riešenie iných problémov – napr. sa zaoberá klimatickými zmenami, implikuje obnoviteľné zdroje, rieši migráciu a snaží sa zabezpečiť energetickú samostatnosť, nakoľko členské štáty sú stále energeticky závislé od Ruska. Tému migrácie pán Maňka rozoberal trochu podrobnejšie. Najprv študentom rozdelil migrantov na dva typy – tí čo utekajú pred vojnou a ekonomickí migranti. Tým, ktorí utekajú, lebo im ide o holý život, musíme pomôcť. Vysvetlil, že napríklad v Afrike je obrovský populačný rast, kvôli ktorému v kombinácii s chudobou ohrozeným obyvateľstvom môžeme očakávať v budúcnosti nárast migrácie. Práve preto je potrebné, aby EÚ podporovala vzdelávanie, ktoré prispeje nielen k prosperite a novým pracovným miestam, ale aj k menšiemu prirodzenému prírastku obyvateľstva. Zdôraznil, že najdôležitejšia je pomoc v krajine, kde sa vyskytuje problém, z ktorej migranti odchádzajú. Na margo ešte stále spomínaných kvót rečník povedal, že nútené kvóty nie sú dobrým riešením. Ale je potrebné, aby každý štát prejavil solidaritu a aktívne prispel k riešeniu týchto problémov. Následne pán poslanec nadviazal na to, že krízy majú určitý vplyv na zloženie parlamentu, pretože napríklad v zlej ekonomickej situácii sú ľudia najjednoduchšie ovplyvniteľní. Takisto poukázal na fakt, že ak sú ľudia znechutení, voliť nechodia. Aj preto neprajníci EÚ sa snažia často falošnými informáciami ľudí znechutiť, aby buď nešli voliť, alebo aby volili protieurópskych radikálov a populistov.

Najväčší problém však vidí v tom, že sa do verejného života nezapájajú mladí ľudia – považuje za potrebné prebudiť v nich záujem o veci verejné, komunikovať s nimi a poskytovať im pravdivé informácie. Počas celej prednášky boli študenti veľmi aktívni a zaznelo veľké množstvo otázok. Jedna z nich sa napríklad pýtala aké ohrozenie predstavujú populistickí politici. Pán Maňka ich opísal tak, že ich politika je založená na kritike, ktorou vedia zaujať ľudí, avšak nie sú schopní na jednotlivé problémy navrhnúť konštruktívne riešenia. Ďalšia z otázok sa pýtala na maďarskú stranu FIDESZ a na jej prípadné vylúčenie z parlamentu. Rečník danú problematiku hodnotí tak, že vláda v Maďarsku porušuje pravidlá a riešiť to treba. Ale nepokladá za dobré riešenie opatrenia, kedy by u obyvateľov Maďarska vyvolali protieurópske nálady.

Samotní politici z tejto strany môžu byť vylúčení len z pravicovej frakcie v Európskom parlamente, nie z parlamentu, nakoľko boli legitímne zvolení. Prednášku uzatvára myšlienkou, že je lepšie veci riešiť spoločne – ak sa bude dodržiavať dohodnutý súbor pravidiel, tak celá EÚ bude spoločne napredovať a rásť. Je potrebné sa vo všetkom aj vo vzťahoch medzi členskými štátmi sústrediť na to pozitívne, avšak samozrejme aj kritika má svoje miesto, ak je konštruktívna.