Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Informačná vojna – sme imúnni?Informačná vojna – sme imúnni?

V stredu 7. októbra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutočnila ďalšia časť zo série „Aktuálne otázky“. Hosťami boli Jaroslav Naď, analytik CEPI a Milan Šuplata, analytik CEPI. Témou podujatia bola Informačná vojna – sme imúnni?

12091363_10153519278616187_816959747248757212_o Pán Naď najprv upovedomil študentov so základnými pojmami, pričom to zakomponoval v historickom exkurze situácie na Slovensku. Ako príklad problému na Slovensku poukázal na voľby v Banskej Bystrici. Je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku sa vytvárajú skupinky ľudí, ktorí sú presvedčení o neschopnosti terajšieho systému, snažiac sa o zmenu. Potrebné je apelovať na politikov, ktorým chýba istá dávka líderstva, a teda utvrdzovať myšlienky demokracie a voľnosti. Veľmi zaujímavým bodom prejavu pána Naďa bola informácia, že tajné služby majú echo o zastúpení ruských mediálnych skupín v okolitých krajinách, za účelom vysielania pochybností na verejnosť.
Pán Šuplata vyjadril svoj nesúhlas voči šíreniu klamlivých informácii v rámci spoločnosti a médií na Slovensku. Najznepokojivejšie podľa neho je, že tieto informácie prerastajú do spoločnosti, kde ich ľudia prijímajú ako fakty. Ďalej tvrdí, že propagandistickým skupinám sa darí oslovovať obyvateľstvo strednej Európy, pričom západ rezignuje na obranu proti dezinformáciám. Práve jednoduché vysvetlenie, často nepodložené, sú pre ľudí atraktívne. Ako pán Šuplata zdôraznil „Svet nie je binárna sústava“.
11222322_10153519278271187_2260611757634551411_o Následne sa študenti pýtali hostí na spôsob boja proti propagande. Pán Naď a Šuplata sa zhodli, že jediný spôsob bojovať proti propagande je diskutovať. Vyváženosť medzi obidvoma stranami je dôležitá. Avšak s oponentmi, ktorí nemajú rešpekt a používajú iba nepodložené fakty, je naozaj ťažké dosiahnuť úspech.
Obaja hostia sa snažili vysvetliť študentom, že jediný spôsob ako nepodľahnúť mylným informáciám je overiť si ich. Práve z tohto dôvodu vznikajú na slovenskom webe stránky, ktoré sa snažia vyvrátiť dezinformácie pravdivými faktami, overenými viacerými zdrojmi.
Téma týkajúca sa propagandy veľmi zaujala našich študentov. Svedčí o tom aj účasť, ktorá láme rekordy na našej fakulte. Študenti veľmi radi prijali takúto prednášku spojenú s diskusiou, keďže na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sa zaoberajú najmä aktuálnymi problémami z domova a zo sveta.
12080237_10153519278076187_985412226510339162_o

12080174_10153519278741187_2958482779576251205_o V stredu 7. októbra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutočnila ďalšia časť zo série „Aktuálne otázky“. Hosťami boli Jaroslav Naď, analytik CEPI a Milan Šuplata, analytik CEPI. Témou podujatia bola Informačná vojna – sme imúnni?

12091363_10153519278616187_816959747248757212_o Pán Naď najprv upovedomil študentov so základnými pojmami, pričom to zakomponoval v historickom exkurze situácie na Slovensku. Ako príklad problému na Slovensku poukázal na voľby v Banskej Bystrici. Je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku sa vytvárajú skupinky ľudí, ktorí sú presvedčení o neschopnosti terajšieho systému, snažiac sa o zmenu. Potrebné je apelovať na politikov, ktorým chýba istá dávka líderstva, a teda utvrdzovať myšlienky demokracie a voľnosti. Veľmi zaujímavým bodom prejavu pána Naďa bola informácia, že tajné služby majú echo o zastúpení ruských mediálnych skupín v okolitých krajinách, za účelom vysielania pochybností na verejnosť.
Pán Šuplata vyjadril svoj nesúhlas voči šíreniu klamlivých informácii v rámci spoločnosti a médií na Slovensku. Najznepokojivejšie podľa neho je, že tieto informácie prerastajú do spoločnosti, kde ich ľudia prijímajú ako fakty. Ďalej tvrdí, že propagandistickým skupinám sa darí oslovovať obyvateľstvo strednej Európy, pričom západ rezignuje na obranu proti dezinformáciám. Práve jednoduché vysvetlenie, často nepodložené, sú pre ľudí atraktívne. Ako pán Šuplata zdôraznil „Svet nie je binárna sústava“.
11222322_10153519278271187_2260611757634551411_o Následne sa študenti pýtali hostí na spôsob boja proti propagande. Pán Naď a Šuplata sa zhodli, že jediný spôsob bojovať proti propagande je diskutovať. Vyváženosť medzi obidvoma stranami je dôležitá. Avšak s oponentmi, ktorí nemajú rešpekt a používajú iba nepodložené fakty, je naozaj ťažké dosiahnuť úspech.
Obaja hostia sa snažili vysvetliť študentom, že jediný spôsob ako nepodľahnúť mylným informáciám je overiť si ich. Práve z tohto dôvodu vznikajú na slovenskom webe stránky, ktoré sa snažia vyvrátiť dezinformácie pravdivými faktami, overenými viacerými zdrojmi.
Téma týkajúca sa propagandy veľmi zaujala našich študentov. Svedčí o tom aj účasť, ktorá láme rekordy na našej fakulte. Študenti veľmi radi prijali takúto prednášku spojenú s diskusiou, keďže na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sa zaoberajú najmä aktuálnymi problémami z domova a zo sveta.
12080237_10153519278076187_985412226510339162_o

12080174_10153519278741187_2958482779576251205_o