Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Janka MarkováJanka Marková

Janka Marková

Programový koordinátor, 21 r., Piešťany, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA

Členstvo od: október 2013

Aká je tvoja funkcia v EAC?

Mojou úlohou je vypracovávať projekty, a rôzne iné úlohy ako repoty a listy ,ktoré sa týkajú činnosti organizácie.

Ktorým projektom si sa venovala a venuješ v rámci Euroatlantického centra a čo ti to dalo?

V Euroatlantickom centre som v súčasnej dobe koordinátorkou už tretieho kola úspešného projektu Open Embassy. Koordinujem projekt od jeho vypracovania až po samotnú návštevu a participantov.V minulosti som sa venovala PR komnunikácii ale počas svojho pôsobenia som sa zapájala aj do ostatných projektov. Členstvo v Euroatlantickom centre mi umožnilo naučiť sa pracovať v tíme, rešpektovať ľudí, vedieť si presadiť a vyjadriť vlastný názor, naučila som sa taktiež veľa v oblasti seba prezentácie a komunikácie či už v rámci PR alebo s ľudmi.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

V mojej bakalárskej práci sa venujem Vyšehradskej spolupráci a jej perspektívam do budúcnosti ako aj historickému pozadiu. Téma môjho záujmu je však pomerne široká, sústredím sa predovšetkým na oblasť strednej a juhovýchodnej európy a balkán a perspektívam rozvoja v tejto oblasti. Okrem iného sa zaujímam aj o európske a bezpečnostné témy.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Hovorím plynule anglicky a nemecky a španielsky. Okrem toho ovládam základy rumunského jazyka a francúzskeho jazyka a v budúcnosti plánujem pokračovať v ich zdokonaľovaní.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

V budúcnosti by som rada pracovala v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov v oblasti balkánu či už na zastupiteľskom úrade alebo v súkromnej sfére.

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Najviac ma ovplyvňuje môj otec, ktorí ma naučil neuspokojiť sa s priemernými výsledkami a ísť stále ďalej za svoje hranice. Ale aj ostatní ľudia, ktorých každodenne stretávam sú mi istým spôsobom inšpiráciou a motiváciou.

Aké máš záujmy mimo EAC?

Vo voľnom čase sa väčšinou venujem rôznym druhom športu, čítam knihy a účím sa nové jazyky.

Aký citát/heslo je pre teba významným?

„Complain less, appreciate more.”