Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Jozef Michal MintalJozef Michal Mintal

Jozef Michal Mintal

Programme director, Martin, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University

Member from december 2012

Contact: jozef.mintal@eac.sk

Jozef Michal Mintal

Programový riaditeľ, Martin, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Členstvo od: december 2012

Kontakt: jozef.mintal@eac.sk