Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Kristína KrupováKristína Krupová

Kristína Krupová

21, from Bardejov, a student of Faculty of International Relations University of Economics Bratislava

Member since: March 2015

What is your function in the EAC?

Now I am an assistant in EAC.

In which area of your studies are you interested the most and which topics are you going to deal with in your bachelor / diploma thesis?

Among the subjects I am most interested in issues of international trade and the world economy, international organizations and foreign languages ​​, which were the reason why I just decided to study at the Faculty of International Relations.

In my bachelor work I deal with contradiction between culture and cultural policy of Turkey and Turkey’s possible accession to the EU.

Which world’s languages ​​do you speak and why just those?

I’ve been learning English, German, French since elementary school and I consider them to be very important in my field of study and potential work placement in the international area.

What would be your ideal job, where and why?

I do not have a dream job, but if I have a chance, I will like to work in an environment of one of the EU institutions and, although it may not seem like that I would like to work in the sphere of sports diplomacy.

Who does influence you the most in your work and studies?

Family and friends. They give me the necessary strength and positive energy. I know that I can always rely on them, and that they will support me in everything.

What are your interests outside the EAC?

I’m a big fan of sports, especially winter sports and F1 but I would not mind a good book or film and I also like singing and walks in the nature.

Which quote / slogan is the most significant to you?

A friend in need is a friend indeed.

Kristína Krupová

21 rokov, z Bardejova, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov, EUBA

členstvo od: marec 2015

Aká je tvoja funkcia v EAC?

V EAC zatiaľ plním úlohu asistentky.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

Spomedzi predmetov ma najviac zaujíma problematika medzinárodného obchodu a svetového hospodárstva, medzinárodných organizácií a cudzie jazyky, ktoré boli aj dôvodom, prečo som sa rozhodla študovať práve na Fakulte medzinárodných vzťahov.

Vo svojej bakalárskej práci sa venujem rozporu medzi kultúrou a kultúrnou politikou Turecka a možným vstupom Turecka do EÚ.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Anglický, nemecký a francúzsky jazyk sa učím už od základnej školy a považujem ich za veľmi dôležité vzhľadom na zameranie môjho štúdia a možného budúceho pracovného zaradenia v medzinárodnej oblasti.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

Konkrétnu vysnívanú prácu nemám, ale ak by sa mi naskytla šanca, veľmi rada by som pracovala v prostredí niektorej z inštitúcií EÚ alebo, aj keď na to veľmi nevyzerám, v sfére športovej diplomacie.

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Rodina a priatelia. Dodávajú mi potrebnú silu a pozitívnu energiu. Viem, že sa na nich môžem vždy spoľahnúť, a že ma budú podporovať vo všetkom, do čoho sa pustím.

Aké máš záujmy mimo EAC?

Som veľký fanúšik športu, najmä  zimných športov a F1. Nepohŕdnem ani dobrou knihou či filmom, mám rada spev a prechádzky v prírode.

Aký citát/heslo je pre teba významným?

V núdzi spoznáš priateľa.