Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Kristína VasiľováKristína Vasiľová

Kristína Vasiľová

Coordinator of public discussion, 20 years, from Košice, student of Faculty of International Relations University of Economics Bratislava

Member since: October 2014

Which projects did work on in the Euro-Atlantic Centre?

Since I have been a member of EAC I have organised discussions. Topics are about current international relations, domestic politics and economic topics.

Which area of your studies you are most interested in and what subjects do you write about in your bachelor / diploma work?

One of the most significant advantage of our Faculty is possibility to study 3 languages simultaneously. Basically, I can be in touch with these foreign languages. I am interested in international business, international relations and I really appreciate if there are lessons that merge theories with practical experiences and real economic problems and solutions.   

What languages do you speak and why did you chose those?

I have learnt English and German since grammar school. I follow the motto: Englisch ist Muss, Deutsch ist Plus! From the beginning of my university studies, I started to learn Spanish. I chose Spanish because of his prevalence all over the world. And on the other hand I hope, I will be able to communicate actively soon.

What would be your ideal job, where and why?

First of all, I would like to work with people, be in touch with them in my dream job. Secondly, I prefer creative work, because I do not like routine´s work. I want to use at least two foreign languages in ma day to day work. And last but not least it should be connected also with international economic relations. If I should be more specific, I would appreciate work in European institutions, and also companies focused on investments in Slovakia and branding of Slovakia. 

Who does influence you most in your work and studies?

My parents have always supported me. They have always seen my big eagerness and determination to achieve set out objectives. One of my biggest motivator is my sister because of her pedantry and diligence. However my boyfriend is equally a big motivator as my sister. He helps me in any sense, give me useful advices, ideas according to his own experiences.

What are your favourite activities outside the Euro-Atlantic Center?

Theatre, I have played in volunteering theatres. Debating, Travelling

Which quotation/motto is significant for you?

The boat is safer anchored at the port; but that’s not the aim of boats. P. Coelho

o.

Kristína Vasiľová

Koordinátor diskusných klubov, 20 r., z Košíc, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA

Členstvo od: október 2014

Ktorým projektom si sa venovala a venuješ v rámci Euroatlantického centra (EAC)?

Organizovanie a moderovanie Diskusných klubov.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

V prvom rade som veľmi rada, že sa môžem učiť tri jazyky súčasne a  istým spôsobom byť s nimi stále v kontakte. Páčia sa mi predmety, ktoré zahŕňajú medzinárodný obchod a svetové dianie, kde možno sledovať prepojenia praxe/ reality s teóriou.

Ktoré jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Od základnej školy sa učím anglicky, neskôr aj nemecky. Pri výbere týchto dvoch jazykov som sa riadila heslom: Englisch ist Muss, Deutsch ist Plus! Ako tretí cudzí jazyk som si vybrala španielčinu, pretože je to jeden z najrozšírenejších jazykov a pevne verím, že za relatívne krátky čas sa vypracujem na aktívnu znalosť tohto jazyka.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

V mojej práci snov by som mala prichádzať do kontaktu s ľuďmi, mala by byť do istej miery kreatívna (snažím sa vyhýbať rutinnej práci), na dennej báze by som komunikovala aspoň v dvoch cudzích jazykoch. Ak by som mala byť konkrétnejšia, páčilo by sa mi pracovať v európskych inštitúciách prípadne v spoločnostiach, v ktorých vidím pridanú hodnotu pre spoločnosť/ ekonomiku Slovenska, napr. SARIO.

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Vždy som mala veľkú oporu v rodičoch, pretože vo mne videli veľkú zanietenosť a odhodlanie dosiahnuť ciele, ktoré som si zaumienila. Vďaka svojej pedantnosti a pracovitosti je pre mňa veľkým motivátorom určite aj moja sestra a rovnako aj môj priateľ, ktorý mi pomáha vo všetkých smeroch, dáva mi užitočné rady, nápady plynúce z vlastných skúseností.

Aké máš záujmy mimo EAC?

Divadlo, dlho som sa účinkovala aj v ochotníckych divadlách, debata, cestovanie.

Alý citát/ heslo je pre teba významný?

Loď je najbezpečnejšia v prístave, ale nie preto ju postavili. P. Coelho