Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Matej BeňušMatej Beňuš

Matej Beňuš

Programový koordinátor, Nitra, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Členstvo od: december 2012

Kontakt: matej.benus@eac.sk

 

Matej Beňuš

Programme coordinator, Nitra, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University

Member from: december 2012

Contact: matej.benus@eac.sk