Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Timea IvanováTimea Ivanová

DSC_2373

Timea Ivanová

Programme coordinator, from Bardejov district, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University

Member since:  october 2015

Contact: timea.ivanova@eac.sk

What are the project that you are involved in?

Current issues

Newsletter

DSC_2373

Timea Ivanová

Programový koordinátor, Bardejov, študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Členstvo od:  október 2015

Kontakt: timea.ivanova@eac.sk

Ktorým projektom sa venuješ v rámci Euroatlantického centra?

Newsletter