Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

,,NATO Post Wales“ – téma ďalšieho podujatia projektu This is NATO

Euroatlantické centrum si Vás dovoľuje pozvať na prednášku a workshop v rámci predmetov „Aktuálne otázky“ a „Local Studies“ projektu This is NATO 2014 s názvom „NATO Post Wales.“ Podujatie sa uskutoční 6. novembra v čase 10 30 – 12 30 v miestnosti P4 FPVaMV UMB. Podujatie bude prebiehať v dvoch fázach – panelová diskusia a workshop. Participanti workshopu získajú za svoju aktívnu účasť okrem nových vedomostí a praktických skúseností aj minimálne 2 účasti v rámci predmetov „Aktuálne otázky“ a „Local Studies“. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Hosť:
Norman T. Scharpf
Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States in Bratislava

V prípade, že sa chcete zúčastniť workshopu, potvrďte Váš záujem e-mailom na adrese:
peter.mikula@eac.sk

https://www.facebook.com/events/876030042415508/