Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Nikola SemanišinováNikola Semanišinová

DSC_2408

Nikola Semanišinová

Programme coordinator, from Bardejov, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University

Member since:  october 2015

Contact: nikola.semanisinova@eac.sk

What are the project that you are involved in?

Slovak Security Forum

Education is Future!

DSC_2408Nikola Semanišinová

Programový koordinátor, Bardejov, študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Členstvo od:  október 2015

Kontakt: nikola.semanisinova@eac.sk

Ktorým projektom sa venuješ v rámci Euroatlantického centra?

Slovenské bezpečnostné fórum

Vzdelanie je budúcnosť!