Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]Open Embassy IV: Noví globálni hráči[:]

[:sk]

Bratislavská pobočka Euroatlantického centra uskutočnila už v poradí štvrté kolo úspešného projektu Open Embassy, pre študentov druhého až piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov. Tentokrát študenti navštívili ambasády Kuby, Indie a Brazílie.

Indická ambasáda:

DSC_8139

V rámci štvrtého kola projektu Open Embassy sme ako prvú navštívili spolu s vybranými študentmi dňa 14.10. 2015 ambasádu Indie, kde nás privítal pán veľvyslanec Shri Param Jit Mann. Naši študenti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním veľvyslanectva, jeho úlohami a významom. Viedli sme debatu o dôležitosti a význame veľvyslanectiev v dnešnej dobe a dostali pár rád a tipov o kvalitách, ktoré nesmú chýbať dobrým veľvyslancom.

Brazílska ambasáda:

2015-10-20 12.32.07

Dňa 20.10.2015 sme mali možnosť navštíviť v rámci projektu Brazílsku ambasádu, kde nás privítala na pôde veľvyslanectva vedúca misie Adriana, ktorá nám vysvetlila základné informácie o Brazílii, jej obchodných vzťahoch, o hierarchii a funkciách na ambasáde. Neskôr sme viedli interaktívnu debatu s pani veľvyslankyňou Susan Kleebanks, ktorá bola ochotná zodpovedať všetky otázky, ktoré jej študenti kládli. Porozprávala nám o povinnostiach, ktoré musí plniť ako veľvyslankyňa každý deň, o postavení a vnímaní veľvyslanca v Brazílii i o tom, čo všetko je potrebné spraviť pre to, aby sme sa mohli stať veľvyslancom.

Kubánska ambasáda:

20160229_113412

Ako tretiu v poradí a zároveň poslednú v rámci štvrtého kola Open Embassy, sme navštívili ambasádu Kuby dňa 29.2.2016. Veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku pani Loipa Sánchez Lorenzo nás privítala na pôde veľvyslanectva v priateľskej a pohostinnej atmosfére a študenti sa mohli priamo od pani veľvyslankyne dozvedieť nové zaujímavé informácie týkajúce sa rozvoja bilaterálnych vzťahov a príležitostí vzájomnej spolupráce Kuby a Slovenska v oblasti energetického a farmaceutického priemyslu, turizmu či školstva, ale aj množstvo užitočných rád, postrehov a osobných skúseností pani veľvyslankyne súvisiacich s dennou agendou diplomata a s adaptáciou sa na kultúrne rozdielnosti po príchode na Slovensko.

Študenti tak mohli zakúsiť diplomaciu v praxi a odniesť si z návštev ambasád cenné skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť v osobnom i profesnom živote.

Návšteva agentúry SARIO:

V piatok 1. apríla 2016 navštívili účastníci projektu Open Embassy spolu s členmi Regionálnej kancelárie EAC v Bratislave Slovenskú agentúru pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO).
Prezentácia aktivít agentúry a následná diskusia sa vzhľadom na dátum konania niesli vo veľmi uvoľnenej atmosfére.
Túto skutočnosť podporil aj fakt, že podujatie za SARIO zorganizoval Michal Polgár, bývalý regionálny riaditeľ EAC v Bratislave, dnes úspešný zamestnanec tejto významnej inštitúcie podporujúcej zahraničný obchod Slovenska ako aj zahraničné investície v našej krajine.

16389423_10208634010149340_1064034109_o16357609_10208634010629352_331591811_o

 

Návšteva EXIMBANKY SR:

16409392_10208633946587751_1599368474_o

V rámci štvrtého kola Open Embassy sme sa dňa 4.5.2016 spolu s najaktívnejšími študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave zúčastnili návštevy EXIMBANKY SR, dôležitej inštitúcie proexportnej politiky Slovenska, ktorej zamestnanci nás neformálne, no zároveň na veľmi vysokej odbornej úrovni, zasvätili do ich každodennej pracovnej činnosti na podporu exportu slovenských podnikov.

 

[:]