Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Pavol MegoPavol Mego

Pavol Mego

Programme coordinator, from Nitra, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University

Member since:  october 2014

Contact: pavol.mego@eac.sk

 

 

Pavol Mego

Programový koordinátor, z okresu Nitra, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Členstvo od: október 2014

Kontakt: pavol.mego@eac.sk