Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Prispejte aj Vy svojimi 2% z dane

Vážení kolegovia a priatelia,

v minulosti nám 2% z Vašej dane umožnili organizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez tejto podpory nemohli zrealizovať. Veľmi si vážime Vašu priazeň a preto nám dovoľte požiadať o pomoc aj v tomto roku.

Aj vďaka Vašej štedrosti a ochote vyplniť tlačivo a darovať tak 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, sa podarilo získať dostatok financií na skvalitnenie vyučovacieho procesu a realizáciu našich najúspešnejších projektov – Visegrad Youth Forum 2014, Aliante 2014, Aktuálne otázky, Slovenské bezpečnostné fórum, 10 rokov SR v NATO. Financie získané vďaka vašej podpore využijeme v nasledujúcom roku, okrem spomínaných projektov, aj na ďalšie prednášky a odborné diskusie približujúce študentom aktuálne problémy zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

Identifikačné údaje o občianskom združení Euroatlantické Centrum, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma/živnostník, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, prípadne je ich nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:

Názov organizácie: Euroatlantické Centrum
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Kuzmányho 3, 97401 Banská Bystrica
IČO: 35998067

Ak ste právnická osoba, svoj dar môžete rozdeliť najviac medzi tri organizácie. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR, najviac však do sumy 2% z dane. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2015 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov.

V prípade, že ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama, vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B, alebo požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné/mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov. Stačí vyplniť formulár, ktorý nájdete v odkaze pod týmto článkom. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Prosím, informujte o možnosti venovať 2% Euroatlantickému Centru aj Vašich kolegov a známych. Radi Vám zašleme naše tlačivá aj poštou. Ďakujeme!

Kompletný postup darovania 2% daní z príjmov a tlačivá nájdete v PDF formáte v nasledujúcich odkazoch:

Potvrdenie o poukázaní 2%

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Postup darovania 2%