Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Rastislav KačmárRastislav Kačmár

 Rastislav Kačmár

Programme coordinator, from Michalovce, student of Faculty of political sciences and international relations, Matej Bel University.

Member from december 2012 to july 2016

Contactrastislav.kacmar@eac.sk

 

 Rastislav Kačmár

Programový koordinátor, Michalovce, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Členstvo od decembra 2012 do júna 2016

Kontakt: rastislav.kacmar@eac.sk