Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]Speaking Tours: Security Challanges – Vojenské misie SR v zahraničí[:]

[:sk]

SPEAKING TOURS – SECURITY CHALLENGES

Gymnázium A. Bernoláka, NÁMESTOVO

  14963157_10154456252581187_6068247951369617753_nDňa 3.11.2016 sa uskutočnilo v poradí tretie podujatie projektu Speaking Tours – Security Challenges. Prednáška sa uskutočnila na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. Pozvanie Euroatlantického centra prijal brig. Gen. Ing. Daniel Zmeko, zástupca veliteľa pozemných síl OS SR.

 Téma prednášky bola „Vojenské misie Slovenskej republiky v zahraničí“

  Pán generál v krátkom úvode predstavil svoje pracovné skúsenosti. Vo svojej prednáške oboznámil auditórium so zahraničnými misiami, na ktorých sa podieľajú OS SR. Spomenul, že Slovenská republika sa od roku 1993 podieľala na 37 operáciách v 24 krajinách na 3 kontinentoch. Do operácií bolo ku 31.10.2016 nasadených 17 686 príslušníkov OS SR. Následne priblížil v čom spočíva príprava novej operácie. Začal detailným vypracovaním plánu, od vypuknutia krízy až po určenie veliteľa operácie. Ďalej vysvetlil, ako prebieha výber príslušníkov OS SR pre danú operáciu a koľko jednotlivý nácvik trvá. Pokračoval vysvetlením vzťahov velenia počas operácie a priblížením hierarchie počas misie, aby študenti vedeli, kto komu podlieha.

14900417_10154456255606187_8721946261919164086_n

 Následne uviedol konkrétne misie, ktoré momentálne prebiehajú, a v ktorých sú začlenení príslušníci OS SR. Spomenul operácie v Afganistane, Bosne a Hercegovine, na Cypre, na Golanských výšinách a v Gruzínsku. Pri každej uvedenej operácií uviedol počet príslušníkov OS SR a vysvetlil dôvod a hlavné ciele, ktoré majú splniť.

 Po ukončení prezentácie dal pán generál priestor pre otázky zo strany študentov. Študentov zaujímalo či sa hlási do vojenskej služby veľa mladých ľudí alebo počet uchádzačov klesá.

 Pán generál sa na túto otázku odpovedal tak, že mať viac uchádzačov by bolo vždy lepšie, pretože by počas výberového konania dokázali vybrať najkvalitnejšieho uchádzača na danú pozíciu. Žiaľ stáva sa, že často cez prvé „sito“ prejde jeden človek, ktorý v nasledujúcich testoch nepresvedčí o svojej kvalite. Generál poukázal aj na to, že uchádzači majú mnohokrát skreslené predstavy o tom, v čom spočíva práca príslušníka OS SR. Vojenské remeslo je o tom, že sa celý život daný človek vzdeláva. Jazyky, poskytovanie prvej pomoci a konštrukcia zbrane sú len malým obsahom toho, čo musí vojak ovládať. „Komu sa nechce učiť, ten nepatrí do armády.“

14991859_10154456253531187_7777268955973639751_n

  Ďalšou otázkou bolo, či je technické vybavenie OS SR zaostalé? Pán generál sa vyjadril, že technické vybavenie OS SR je adekvátne k súčasnej bezpečnostnej situácií. Príslušníci OS SR vedia pracovať s technikou, ktorú majú k dispozícií. Avšak, každý by uvítal modernejšiu verziu danej techniky. Pán generál dodal, že sa vždy neoplatí kupovať najnovší model a častokrát je výhodnejšie počkať určitú dobu a až potom nakúpiť modernejšie verzie techniky.

14907123_10154456255916187_8263702067590040641_n

[:]