Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]ST: Security Challenges – Bezpečnostné výzvy SR[:]

[:sk]

SPEAKING TOURS – SECURITY CHALLENGES

Gymnázium Jána Adama Raymana, PREŠOV

Dňa 11.11.2016 sa uskutočnilo ďaľšie podujatie projektu Speaking Tours – Security Challenges. Prednáška sa uskutočnila na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove. V úlohe rečníka vystúpil Mgr. Milan Šuplata z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 Téma prednášky bola „Vplyv dezinformácii na Slovensko a Európu“

15095725_10154481914661187_1453855993077697006_n

 V úvode nás rečník oboznámil s negatívnym vplyvom dezinformácii na internete, keďže je to jeden z najväčších zdrojov informácii, ktoré sú ľahko dostupné. Zdôraznil, že nie všetky informácie kolujúce internetom sú kvalitné. Rečník plynule prešiel k propagande, ktorá je spájaná s nedemokratickými režimami a bola využívaná najmä počas druhej svetovej vojny. Dnes je podľa prednášajúceho propaganda využívaná na podupanie dôvery voči štátu. Šíria ju politici, média, často krát prichádza z Ruska či Islamského štátu. Prostredníctvom internetu sa podarilo radikalizovať moslimskú komunitu v Európe s cieľom nasmerovať ich  do Sýrie, kde sa následne zapojili do bojov.

15095001_10154481915776187_3658197272622070296_n

 V ďalšou časťou podujatia bola diskusia. Úlohou študentov bolo rozanalyzovať obrázky z minulosti, ktoré predstavovali konšpirácie a propagandu. Následne vyjadrili svoje názory a pocity z daného obrázku, ktoré zapísané na papieri vylepili na dvere.

 Študentom boli prezentované typické príklady na propagandu a dezinformácie z minulého storočia. Prvým príkladom bol kult osobnosti. Podstatou je idealizácia človeka na upevnenie svojej moci. Medzi významné osobnosti, ktoré používali túto formu dezinformovanosti boli Adolf Hitler, Josif Stalin či Steve Jobs. Prezentované boli aj ďalšie príklady ako demonizácia jednotlivca či skupiny, polopravdy, vádne tvrdenia, zjednodušenie pravdy, logické podvrhy či manipulácia cez emócie. V niektorých prípadoch bola propaganda využívaná aj v inom zmysle, marketingovom, napríklad Američania takýmto spôsobom verbovali ľudí do vojny.

15027581_10154481913846187_6822984328740696383_n

 Poslednou časťou podujatia bol workshop. Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna skupina zastávala názor zotrvania v Európskej únii a druhá vystúpenie z únie. Študenti prvej skupiny argumentovali zotrvanie v EÚ veľkým množstvom rôzneho tovaru, neplatením cla a tým, že by pre slovenskú ekonomiku bolo ťažké prejsť na bývalú slovenskú korunu. Na druhej strane študenti odôvodnili odchod z EÚ tým, že nemáme v únii silné slovo a ako krajina máme dobrý základ na to aby sme prosperovali.

15025197_10154481915811187_8325427633635732423_o

[:]