Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]ST: Security Challenges – Bezpečnostné výzvy SR[:]

[:sk]

SPEAKING TOURS – SECURITY CHALLENGES

Gymnázium Ľudovíta Štúra, ZVOLEN

14705883_10154399419196187_2618346063520595665_nDňa 13.10.2016 sa uskutočnilo prvé podujatie projektu Speaking Tours – Security Challenges. Prvá prednáška sa uskutočnila na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. V úlohe rečníka vystúpil doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., prodekan a vysokoškolský učiteľ.

Téma prednášky bola „Bezpečnostné výzvy- Cesta Slovenska do NATO a čo ďalej?“

Na úvod si študenti formou krátkeho testu zopakovali svoje znalosti o vzťahu Slovenska a Severoatlantickej aliancie. Po absolvovaní úvodného testu nás rečník stručne oboznámil s problematikou danej témy a následne sa začala diskusia. Predmetom diskusie boli viaceré témy, avšak najviac rezonovala práve téma súčasnej polarizovanej spoločnosti. Študenti spoločne s rečníkom následne diskutovali o možných alternatívach voči Severoatlantickej aliancii pre Slovensko. Spomenutý bol aj fakt, že podobná situácia, respektíve rozhodnutie, či sa stať neutrálnym štátom, alebo sa pridružiť k inému spoločenstvu, tu bolo aj v minulosti. Slovensko ako malá krajina by musela vynaložiť mnoho úsilia a financií, aby dokázala zhromaždiť potrebné ozbrojené zložky na ochranu svojej krajiny.14657505_10154399419226187_5411594356952774814_n

Ďalšou témou, na ktorú prítomní študenti diskutovali s rečníkom, bola práve otázka, čo podporuje polarizáciu spoločnosti. Na záver prebehla výmena názorov o konkrétnych alternatívach, kde všetci prítomní odmietli neutralitu Slovenska ako takú, nakoľko z bezpečnostného a ekonomické hľadiska by bola realizácia danej alternatívy veľmi náročná, ba až nemožná. Niektorí študenti preferovali pokračujúce členstvo v Severoatlantickej aliancií aj napriek faktu, že to podľa nich nie je úplne dokonalá a bezchybná aliancia, ale je v súčasnosti tou najlepšou voľbou pre Slovensko. Niekoľkí študenti navrhli alternatívu spolupracovať s Ruskom, alebo sa orientovať na krajiny V4.14720559_10154399419206187_6807169705510029607_n

Na základe diskusie je nutné konštatovať, že nech by si Slovensko zvolilo akúkoľvek alternatívu voči NATO, vždy to bude veľmi náročná cesta. Na záver padla otázka, kto z prítomných je za pokračujúce členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancií. Po zhodnotení všetkých spomínaných informácií, ktoré sme mali možnosť počuť počas prednášky sa pridalo na stranu členstva SR v NATO zhruba 75% prítomných študentov. Ostatní videli bezpečnosť Slovenska v alternatívnych spoločenstvách.14691005_10154399419436187_3233463083463810616_n

[:]