Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

[:sk]ST: Security challenges – Ozbrojené sily Slovenskej republiky[:]

[:sk]

  img_5056Dňa 25.11.2016 sa na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch uskutočnilo ďalšie zo série podujatí Speaking Tours – Security Challenges 2016 s názvom Ozbrojené sily Slovenskej republiky: účel, výzvy a bezpečnosť krajiny. Pozvanie Euroatlantického centra prijal minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš.

  V úvode podujatia pán minister privítal študentov a vyjadril svoje potešenie a blízky vzťah k mestu Sučany, a zároveň podotkol, že téma obrany sa týka nielen najvyšších predstaviteľov, ale podľa ústavy i každého občana, preto je dôležité sa jej venovať. Študentom predstavil hlavné úlohy Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej OS SR), medzi ktoré sa radí zachovávanie mieru, plnenie záväzkov, či snaha o dodržiavanie a zachovávanie verejného poriadku. Vo svojej prezentácii im tiež priblížil históriu a význam OS SR a ich najvýznamnejších činností, akými sú napr. ochrana štátnych hraníc, boj proti terorizmu, riešenie rôznych mimoriadnych situácií, ktoré si vyžadujú podporu OS SR, ale aj zabezpečovanie leteckej prepravy ústavných činiteľov vládnymi letkami. Študentom tiež predstavil štruktúru OS SR, ich hlavné kompetencie a strediská vzdušných, pozemných a špeciálnych síl.

  img_5033V druhej časti prednášky sa pán minister zameral na bližšie priblíženie úloh jednotlivých síl. Pozemné sily chránia suverenitu a integritu Slovenskej republiky, a v čase mieru sa podieľajú aj na eliminácii nevojenských ohrození. Vzdušné sily majú za úlohu nepretržitú obranu vzdušného priestoru, ochranu priestoru aliancie, ako i podporovanie medzinárodných vojenských operácií v súlade s prijatými záväzkami. Špeciálne sily OS SR sú priamo využívané pre bezpečnostnú politiku štátu ako časť ozbrojených síl aliancie. Slovensko má zriadený aj 5. pluk špeciálneho určenia, určeného na špeciálny prieskum a pozorovanie, úderné akcie, vojenskú asistenciu a poskytovanie špecialistov. Zároveň zdôraznil, že pre OS SR je dôležitý neustály výcvik a zdokonaľovanie vojenskej prípravy, na ktoré slúžia výcvikové strediská v Martine, Lešti, Kamenici nad Cirochou, či v Prešove. Študentom tiež predstavil aj možnosti a požiadavky na vstup do OS SR, s dôrazom na regrutačné strediská v každom kraji, kde je možné podávanie žiadostí.

  img_5041Pán minister študentom ďalej predstavil základné dokumenty a stratégie obrany SR, medzi ktoré patrí Biela kniha o obrane SR, Obranná stratégia SR, či Bezpečnostná stratégia SR a priority programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti, vychádzajúce z globálnej stratégie Európskej únie a špeciálnych bezpečnostných dokumentov NATO. Slovenská republika vyčleňuje 20% rozpočtu na modernizáciu OS SR, so snahou aby boli malé, ale moderné, mobilné a manévrovateľné. Stratégia rozvoja týchto spôsobilostí má dve hlavné etapy plánované až do roku 2030, v ktorých bude postupne dochádzať k modernizácii OS SR.         V závere prednášky pán minister vyjadril názor, že cieľom nie je byť najslabším článkom Aliancie, lebo Aliancia je tak silná, ako je jej najslabší článok.

  V diskusnej časti podujatia sa študenti zaujímali najmä o nahradenie zbraní modernejšími, modernizáciu vzdušných síl SR, či bližšie požiadavky na vstup do armády        s možnosťou kariérneho rastu. Pán minister vyjadril súhlas, že je nutná modernizácia OS SR, avšak je nutné si stanoviť priority a dodržiavať jednotlivé etapy. Modernizácia tiež veľmi úzko súvisí s finančnými prostriedkami, nakoľko práve vzdušné sily sú najväčším „žrútom“ financií, a hoci v súčasnosti prebiehajú rokovania so Švédskymi kráľovstvom, pretože je nutné vymeniť stíhacie lietadlá typu MIG, ktorým končí technická životnosť, dohoda je možná až po dosiahnutí konsenzu na oboch stranách.

img_5050

.

[:]